Onze diensten aan Pensioenfondsen

Onze dienstverlening aan pensioenfondsen betreft het volledige scala aan mid- en backoffice activiteiten ten behoeve van de beleggingsadministratie inclusief de noodzakelijke rapportages voor de beleggingscommissie en toezichthouder. Wij verzorgen voor 15% van de 200 actieve pensioenfondsen de wettelijke FTK en MESRAP/MER rapportages en kunnen ook u gegarandeerd een op maat en economisch alternatief bieden in vergelijking tot de dienstverlening van de grote financiële dienstverleners. Ook op het gebied van SFDR en het monitoren van uitsluitingen hebben wij tools ontwikkeld die aansluiten bij de praktische behoefte van onze klanten.
Onze diensten aan Pensioenfondsen
Wij ontzorgen u volledig bij het opstellen van de rapportages voor de toezichthouder. Dit betreft de MESRAP/MER en de FTK-rapportage. De finale rapportages zijn in het vereiste format online beschikbaar voor uw bestuursbureau of pensioenadministrateur. Ook leveren wij standaard een gedetailleerde opgave van alle toekomstige kasstromen per instrument, inclusief de diverse schokberekeningen, waarmee uw actuaris de berekening van het vereist eigen vermogen kan afronden. 

Voor de rapportage aan uw beleggingscommissie berekenen wij de portefeuille performance op totaalniveau en op het niveau van de verschillende sub-portefeuilles met of zonder benchmarks en voor of na kosten. Ook stellen wij een uitgebreide rapportage op die u inzicht geeft in de ontwikkeling van het fondsvermogen en de behaalde resultaten op de beleggingsportefeuille. Rapportages worden ingericht met behulp van de BI tooling Cognos of Qlik.

Wij verzamelen de look-through voor alle beleggingsfondsen waarin u belegt. Niet alleen noodzakelijk voor de toezichthouderrapportages maar ook noodzakelijk voor het monitoren van uw ESG-beleid. Heeft u een uitsluitingslijst en wilt u regelmatig toetsen dat u geen vervelende bijvangst heeft via fondsbeleggingen? Wij kunnen u precies vertellen waar u uit de pas loopt met uw eigen beleid. Ook bieden wij oplossingen voor het SFDR Principle Adverse Impact statement op basis van uw look-through portefeuille.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waaronder uitgebreide rapportageverplichtingen. Deze regelgeving is nog jong en aan verandering onderhevig maar toch is het noodzakelijk om al stappen te zetten in het verzamelen van de benodigde data. ITS heeft een serie dashboards ontwikkeld die op basis van uw look-through portefeuille de SFDR Principle Adverse Impact indicatoren berekend of beleggingen signaleert die op uw uitsluitingenlijst staan.

De dashboards worden aangeboden onder de noemer ITS PARI$ - Portfolio Analyses. Bekijk onze presentatie voor een 1e indruk van de mogelijkheden.  Bekijk de presentatie

Voor pensioenfondsen met een grote gesegregeerde vermogensbeheerportefeuille richten wij een onafhankelijk controle administratie in en reconciliëren wij dagelijks met uw custodians, vermogensbeheerders en fiduciair manager. Tevens rapporteren wij op maandbasis onze bevindingen aan u terug zodat u te allen tijde het overzicht houdt op de nauwkeurige verwerking en rapportage van uw assets. Dit kan met of zonder onafhankelijke waardering van portefeuilles. Hiermee houdt u uw organisatie lean & mean en tevens vinger aan de pols bij de dienstverlening van uw dienstverleners.