ESG compliance diensten

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waaronder uitgebreide rapportage verplichtingen. Deze regelgeving is nog jong en aan verandering onderhevig maar toch is het noodzakelijk om reeds stappen te zetten in het verzamelen van de benodigde data. ITS biedt praktische oplossingen om blijvend te voldoen aan de nieuwe verplichtingen.
ESG compliance diensten
De ESG compliance check van ITS
ITS kan uw beleggingsportefeuille integraal toetsen aan de hand van de door u gewenste uitsluitingen. Op basis van uw FTK rapportage en onze uitsluitingendatabase krijgt u ieder kwartaal een signaal rapport waarbij wij u precies laten zien welke mandaten of fondsen beleggingen bevatten die uw aandacht verdienen.

Lees ook onze laatste publicatie hierover! Principle Adverse Impact (PAI) rapportage (SFDR)
Financial market participants hebben de verplichting om 4 keer per jaar een Principle Adverse Impact meting te verrichten op basis van de beleggingen in de portefeuille. Hoewel de regelgeving nog jong is en aan verandering onderhevig is de richting wel duidelijk. U dient allerlei niet-financiële data te verzamelen over uw beleggingen en op basis daarvan een analyse op te stellen. ITS kan u hierbij goed ondersteunen door uw portefeuille, desgewenst op basis van look-through data, tegen het licht te houden en de verschillende componenten te aggregeren tot een totaal score op het gewenste niveau. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op de 14 verplichte factoren.