SFDR level 2 periodic disclosures

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waaronder uitgebreide rapportage verplichtingen. Deze regelgeving is nog jong en aan verandering onderhevig maar toch is het noodzakelijk om reeds stappen te zetten in het verzamelen van de benodigde data. ITS biedt praktische oplossingen om blijvend te voldoen aan de nieuwe verplichtingen.
SFDR level 2 periodic disclosures
De ESG compliance check van ITS

ITS kan uw beleggingsportefeuille integraal toetsen aan de hand van de door u gewenste uitsluitingen. Op basis van uw FTK rapportage en onze uitsluitingendatabase krijgt u ieder kwartaal een signaal rapport waarbij wij u precies laten zien welke mandaten of fondsen beleggingen bevatten die uw aandacht verdienen.

Lees ook onze laatste publicatie hierover!


SFDR Principle Adverse Impact rapportages (PASI statement & perdiodic Disclosures)

Onder SFDR level 2 worden er een aantal nieuwe rapportages verplicht per ingang van 2023.  Dit betreft de zogenaamde Periodic Disclosures en het PASI statement. Ook pensioenfondsen (Financial Market Participants) vallen onder deze regeling. De toezichthouder verwacht dat alle pensioenfondsen die het Nederlandse “IMVB-convenant” hebben ondertekend, ook de nieuwe SFDR rapportageverplichtingen onverkort zullen toepassen. 

Het PASI statement(Annex 1 RTS) dient ieder kwartaal te worden opgesteld op basis van de gehele beleggingsportefeuille portefeuille(inclusief doorkijk) en sluit daarmee naadloos aan op de bestaande FTK-cyclus. Het rapport dient tevens jaarlijks op de website van het pensioenfonds te worden gepubliceerd. De verzamelde & berekende gegevens voor de PASI-verklaring kunnen ook worden geïntegreerd in de zogenaamde level 2 Periodic Disclosers(Annex 4 en 5 van de RTS). Het eerste rapport dient uiterlijk in juli 2023 op uw website te worden gepresenteerd over de beleggingsportefeuille 2022. 

Het PASI statement vereist dat u voor al uw beleggingen data verzamelt over de 18 gedefinieerde Principle Adverse Impact indicatoren (PAI indicatoren”). Deze datapunten dienen te worden geclassificeerd naar uw beleggingen, terug geschaald naar het aandeel van uw beleggingen in de onderliggende bedrijven(EVIC) en te worden gecumuleerd naar de totale footprint van uw portefeuille. De geaggregeerde data wordt, over meerdere jaren, in het PASI-statement format gepresenteerd op uw website incl. de verklaring van de ontwikkeling van de totale footprint. Een deel van de verzamelde informatie voor het PASI statement komt ook terug in de Periodic Disclosures die ook op kwartaalbasis moeten worden opgesteld. 

Lees ook onze laatste publicatie !


ITS heeft een product ontwikkeld dat uw FTK-portefeuille kan omzetten naar dit PASI statement. Omdat dezelfde bronnen worden gebruikt als in de andere toezichthouder rapportages is het PASI-statement dit consistent en daarmee een plus voor de audittrail.