Beleggingsadministratie & financiële administratie

Portefeuille (Fonds) administratie vormt de kern van onze dienstverlening. De volledig geïntegreerde oplossing voor het beheer van wereldwijde portefeuilles en fondsen ondersteunt u met financiële informatie, transactieverwerking in meerdere valuta's en flexibele waarderingsmethodieken. De rapportages bieden volledig inzicht in de laatste ontwikkelingen van uw portefeuille, behaalde resultaten, gedane transacties en specifieke financiële trends die u nauwkeurig volgt voor uw beleggingsbeslissingen. Ook de opbouw van vermogen in een beleggingsfondsenstructuur wordt volledig ondersteund.
Beleggingsadministratie & financiële administratie


Beleggingsadministratie
Voor uw vermogensportefeuille richten wij een administratie in op basis van de door u gewenste structuur en reconciliëren wij die periodiek met uw custodian en vermogensbeheerders. Tevens rapporteren wij periodiek de portefeuille aan u terug zodat u te allen tijde het overzicht houdt op de ontwikkeling van de beleggingen. Voor de waardering van genoteerde instrumenten maken wij gebruik van eigen datavendor contracten.

De belangrijke kenmerken van onze dienstverlening zijn:
- Klantspecifieke inrichting portefeuille- en fondsenstructuur
- Dagelijks verwerken van alle beleggings- en niet-beleggings gerelateerde mutaties en corporate
  actions
- Dagelijkse waardering van de portefeuille en dagelijkse/maandelijkse officiële NAV
- Rechtstreekse interactie met custodians voor portefeuille- en transactie informatie
- Eigen datavendor contracten voor corporate actions en waardering van instrumenten
- Rechtstreeks contact met uw ITS administrateur
- Klantrapportages via BI tooling Cognos of Qlik
- Klantspecifieke datadump mogelijk t.b.v. datawarehouse

Grootboek administratie
De grootboek administratie is rechtstreeks gekoppeld aan de beleggingsadministratie. Hierdoor kunnen wij op maandbasis de nodige rapportages voor u verzorgen op basis van de laatste waarderingen. Vanuit het grootboek wordt u voorzien van de vereiste informatie voor de jaarrekening, inclusief toelichtingen, verloopstaten en risico paragrafen op basis van het doorkijk vereiste.

De belangrijke kenmerken van onze dienstverlening zijn:
- Klantspecifieke journaalposten en grootboekschema
- Grootboek rapportages zoals saldibalans, P&L en journaalposten
- Ondersteuning bij opstellen jaarrekening inclusief verplichte risico paragrafen op basis van doorkijk
- Opstellen audit dossier conform de Prepared by Client List