Onze dienstverlening

Administratie van en controle op uw vermogen onder beheer is bij ITS in vertrouwde handen. Onze systemen zijn zeer flexibel en kunnen alle asset classes nauwkeurig vastleggen, waarderen en rapporteren. De uitgebreide rapportage biedt tevens volledig inzicht in de laatste ontwikkelingen van uw portefeuille, behaalde resultaten, gedane transacties en specifieke financiële trends die u graag periodiek volgt ter ondersteuning van uw beleggingsbeslissingen. Ook indien u uw vermogen in een fondsenstructuur heeft opgezet wordt dit volledig ondersteund dankzij onze flexibele systemen. 
Onze dienstverlening
Portefeuille (fonds) administratie vormt het kloppend hart van onze dienstverlening. Onze volledig geïntegreerde oplossing voor de administratie van wereldwijd belegde portefeuilles en fondsen ondersteunt u met financiële informatie, transactieverwerking in meerdere valuta's en flexibele waarderingsmethodieken. 

Voor de rapportage aan uw beleggingscommissie berekenen wij de performance op totaalniveau en op het niveau van de verschillende sub-portefeuilles. Met of zonder benchmarks en voor of na kosten. Tevens maken wij een inzichtelijke portefeuille rapportage met performance resultaten en transactie details. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw portefeuille te monitoren op de door u vastgestelde post-trade compliance checks. Heeft u een uitsluitingslijst en wilt u die regelmatig toetsen tegen de portefeuille? Bij ons kan dat geautomatiseerd op de volledige doorkijk op de fondsen in de portefeuille. Hiermee bent u altijd op de hoogte of u binnen uw eigen kaders belegt. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd. U bepaalt zelf wat wel en wat niet bij uw situatie past.

Indien u het vermogen beheert van meerdere participanten kunnen wij een participantenregister inrichten inclusief performance- en portefeuille rapportage per participant. Tevens dienen wij de vooraf ingevulde aangifte in bij de Nederlandse fiscus.

Wij ontzorgen u bij het opstellen van de verschillende DNB rapportages. Dit betreft de DRA/MER/MESRAP en de FTK rapportages. Rapportages zijn online beschikbaar voor uw bestuursbureau, pensioenadministrateur, adviseur of actuaris in het vereiste format inclusief de doorkijk van uw portefeuille met een volledige specificatie van beleggingen, toekomstige kasstromen en schokberekeningen. Tevens verzorgen wij de berekening van het Vereist Eigen Vermogen op basis van de Standaard ("S")-formule. Indien gewenst kunnen wij als rapporteur optreden naar de toezichthouder.

Voor pensioenfondsen met een discretionaire vermogensbeheerportefeuille richten wij een onafhankelijke, controle administratie in en reconciliëren wij dagelijks met uw custodian, vermogensbeheerders en fiduciair manager. Wij toetsen tevens de samenwerking tussen partijen. Wij rapporteren op maandbasis onze bevindingen aan u terug zodat u te allen tijde het overzicht houdt op het beheer en de bewaring van uw assets. Dit kan met of zonder onafhankelijke waardering van portefeuilles. Het voordeel voor u is dat u uw organisatie 'lean & mean' kan houden maar toch voldoende grip heeft op uw uitbestedingsrelaties. Als financieel expert houden wij een oogje op de financiële stromen van instructie tot settlement, couponnen en dividenden en de waardering van uw beleggingsportefeuille.

Wij verzamelen de look-through voor de beleggingsfondsen waarin u belegt. Niet alleen nuttig ten behoeve van de toezichthouderrapportages maar ook voor de monitoring van uw beleggingen in het kader van uw ESG beleid. Inmiddels verwerken wij per kwartaal de look-through van ruim 140 fondsen.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) brengt vele uitdagingen met zich mee waaronder nieuwe rapportageverplichtingen. Deze regelgeving en het bijbehorende rapportage formaat is nog prematuur en bovendien aan verandering onderhevig maar toch is het te adviseren om nu reeds stappen te zetten in het verzamelen van de benodigde data. ITS biedt praktische oplossingen om de verkenning te starten om daarmee voorbereidt te zijn op de komende verplichting.

Institutional Trust Services

ITS bestaat 20 jaar. Als full service provider zijn wij de partner van vermogensbeheerders en fondsmanagers voor uitbesteding van beleggingsadministraties en diverse rapportages, waaronder specifieke toezichthouderrapportages. Om data efficiënt te verwerken en analyseren wordt continue geïnvesteerd in Reg Tech oplossingen.
Lees meer
Developed by U-Lab