Onze diensten aan vermogensbeheerders

Voor vermogensbeheerders voeren wij de volledige fondsenadministratie inclusief het participantenregister en stellen wij klantrapportages en toezichthouderrapportages (MER/MESRAP/ANNEX IV) op. Ook het indienen van FATCA en CRS data in Nederland of Luxemburg is onderdeel van de dienstverlening. Zoekt u een professionele oplossing voor de Oversight verplichtingen van uw beheerder? Onze flexibele systemen stellen ons in staat een geschikt operating model voor u op te zetten wat voldoet aan het gewenste Target Operating Model.
Onze diensten aan vermogensbeheerders

Onze ervaren professionals verzorgen de beleggingsadministratie voor Fonds (FoF) structuren en zorgen voor reconcilliatie met de statements van de vermogensbeheerders en custodians. Zo kan de beheerder zich optimaal concentreren op zijn kerntaak; het genereren van rendement voor beleggers. Tevens rapporteren wij op ieder gewenst moment de waarde van de portefeuille aan u terug zodat u altijd het overzicht houdt op de ontwikkeling van het vermogen. Voor corporate actions en de waardering van genoteerde instrumenten maken wij gebruik van eigen datavendor contracten. vermogensadministratie fatca crs  

Voor de rapportage aan uw investeerders of beleggingscommissie berekenen wij de performance op het niveau van de verschillende sub-portefeuilles met of zonder benchmarks en voor of na kosten. Afhankelijk van de inrichting van uw portefeuille berekenen wij de performance conform de bekende industriestandaarden zoals TWR, Modified Dietz en IRR. Ook voor uw illiquide investeringen berekenen wij de money-multiples zoals TVPI en DVPI.

Wij stellen maandelijks een uitgebreide rapportage op waarin u volledig zicht heeft op de ontwikkeling van uw vermogen en de behaalde resultaten op uw beleggingen. Bent u erg vertrouwd met een specifieke indeling van de rapportage dan is dit voor ons geen probleem om te implementeren en voort te zetten. Rapportages worden ingericht met behulp van de BI tooling Cognos of Qlik. 

Alle noodzakelijke financiële informatie ten behoeve van uw jaarrekening is aanwezig en wordt door ons vakkundig gerapporteerd in het gewenste format. Ook leveren wij de periodieke journaalposten en saldibalans aan uw bureau t.b.v. de boekhouding en ondersteunen wij u bij het opstellen van de jaarrekening en de accountantscontrole.

Wij verzorgen snel en goed de benodigde input voor uw rapportages aan de toezichthouder. Dit betreft de MER/MESRAP en de AIF(M) rapportages. Ook verzorgen wij de renseignering voor de VIA, FATCA en CRS van uw participantgegevens bij de fiscus in Nederland en Luxemburg.

Voor de Oversight verplichting van uw management company richten wij een onafhankelijke controle administratie in en reconciliëren wij dagelijks met uw custodian en vermogensbeheerder. Tevens rapporteren wij op maandbasis onze bevindingen aan u terug zodat u te allen tijde het overzicht houdt op de nauwkeurige verwerking van transacties en waarderingen. Dit kan met of zonder onafhankelijke waardering van portefeuilles. Het voordeel voor u is dat u uw organisatie "lean & mean" kan houden maar tevens volledig grip houdt op uw uitbestedingen.

Institutional Trust Services

ITS bestaat 20 jaar. Als full service provider zijn wij de partner van vermogensbeheerders en fondsmanagers voor uitbesteding van beleggingsadministraties en diverse rapportages, waaronder specifieke toezichthouderrapportages. Om data efficiënt te verwerken en analyseren wordt continue geïnvesteerd in Reg Tech oplossingen.
Lees meer
Developed by U-Lab