Toezichthouder rapportages

Wij bieden regulatory reporting oplossingen waarmee financiƫle marktpartijen zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, fondsbeheerders en andere institutionele vermogensbezitters kunnen voldoen aan de regelgeving in Nederland of op Europees niveau. Meer dan 25 pensioeninstellingen in Nederland vertrouwen op de expertise van ITS op het gebied van het verzamelen van de fondsen look-through en het leveren van complete rapportages in het kader van MER/MESRAP en FTK/QRT. Ook aan vermogensbeheerders leveren wij de volledig ingevulde MER/MESRAP en Annex IV (AIFM) rapportages.
Toezichthouder rapportages

MESRAP en MER
Indien u verplicht bent om statistische rapportages in te dienen bij DNB kunnen wij die voor u samenstellen. Alle noodzakelijke templates voor financiële instellingen zijn beschikbaar. Zoals u wellicht bent geïnformeerd wordt de DRA vervangen door de MESRAP per Q1 2022. Alle rapportages worden online beschikbaar gesteld in het verplichte XBRL format zodat u ze eenvoudig kunt indienen bij de toezichthouder. 


AIF(M) (annex IV)
Heeft u fondsen met een AIFMD vergunning dan kunnen wij ook deze specifieke, verplichte toezichthouderrapportage voor u verzorgen. De rapportage bevat naast portefeuille gegevens ook risico kengetallen en andere kwantitatieve informatie. Wij kunnen deze informatie eenvoudig voor u integreren indien u die aan ons beschikbaar stelt. De informatie wordt dan automatisch door ons verwerkt, geïntegreerd en gecontroleerd. Ook het samenstellen van de geconsolideerde beheerdersrapportage behoort tot de mogelijkheden.


FTK en Solvency QRT's
Heeft u een verplichting om een FTK of QRT rapportage in te dienen bij de Nederlandsche Bank dan kunnen wij deze rapportages voor u opstellen. Ons ITSinfo systeem waarin ook de portefeuille administratie wordt bijgehouden bevat een stresstest module voor het berekenen van schokken op basis van o.a. onderliggende, toekomstige kasstromen. Het definitieve rapport wordt online beschikbaar gesteld in het verplichte format. Deze kunt u eenvoudig samenvoegen met de andere onderdelen van de rapportage. Ook aan uw actuaris en accountant is gedacht. Wij rapporteren alle details waarmee is gerekend tot op het niveau van alle kasstromen. Hiermee heeft uw actuaris of accountant de mogelijkheid om berekeningen te toetsen.

Indien u de verplichting heeft om op look-through basis te rapporteren kunnen wij de gegevens rechtsreeks bij de managers voor u opvragen en verwerken. Onze slimme interface kan snel en accuraat alle onderliggende portefeuille gegevens verwerken en classificeren. Indien nodig vullen wij de ontbrekende gegevens zelf aan via onze data contracten. Hiermee is gewaarborgd dat er altijd een volledige rapportage wordt ingediend. Wij verzamelen inmiddels de look-through portefeuilles van zo’n 60 verschillende managers en 250 fondsen.


Online 
Wij maken gebruik van erkende expert systemen om onze rapportages te controleren voordat ze definitief worden verzonden. Hiermee is de kans zeer gering dat er achteraf nog vragen worden gesteld door de toezichthouder, of dat de rapportage niet voldoet aan de consistentie eisen. De FTK, Solvency en MESRAP/MER rapporten zijn online beschikbaar inclusief de verantwoording van alle checks & balances.

Leveringsbetrouwbaarheid
Ondanks de soms enorme hoeveelheid data die wordt verzameld en verwerkt garanderen wij een tijdige levering. Wij maken de rapportages voor tientallen portefeuilles en fondsen en door de slimme automatisering is onze levering altijd tijdig en met de juiste kwaliteit.