Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Is uw provider klaar voor het NPR?

Woensdag 21 juni 2023 - Quintin van Wijk
Inmiddels is de nieuwe pensioenwet door de 1e Kamer goedgekeurd. Dit betekent voor alle pensioenfondsen formeel de start van een ingrijpende implementatie. Bestaande DB-regelingen worden omgezet naar de nieuwe SPR of FPR -regeling. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de transitie volledig zijn afgerond.
 
ITS heeft een aantal belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd voor het slagen van het implementatietraject.
 
Het 1e onderwerp wat we voor het voetlicht brengen is of uw organisatie voldoende is toegerust om de spreekwoordelijke vinger aan de pols te houden wat betreft de juistheid en volledigheid van de NAV?
 
Nu ieder potje individueel wordt is de juiste waardebepaling van de NAV alleen maar belangrijker. Ook de toedeling van beleggingsrendementen en beleggingskosten zijn van grote invloed op de vermogensontwikkeling van individuele deelnemers. Verschillen die laat worden geconstateerd hebben een grote impact op de persoonlijke vermogens van deelnemers.
 
Er is veel kennis benodigd van systemen en financiële instrumenten om een goede controle uit te oefenen op uw fiduciair manager of custodian. De waardering van een portefeuille bestaat al gauw uit het dagelijks, correct verwerken van honderden transacties en waarderingen. Ook voor het berekenen van het rendement is het van belang dat kosten van vermogensbeheer, performance fee, administratie, etc. tijdig worden verantwoord zodat die op juiste wijze aan de deelnemer kan worden toegerekend.
 
De deelnemer moet erop kunnen vertrouwen dat t.a.v. zijn pensioenvermogen periodieke controle wordt uitgevoerd op het beheer, maar zeker ook op de waardebepaling en de verdeling van resultaten en gaat ervan uit dat u die waarborgen levert. Hoever u hierin moet gaan is niet wettelijk voorgeschreven.
 
ITS heeft deze onafhankelijke controle al voor een aantal grote fondsen ingericht en dit heeft zich de afgelopen jaren meermaals bewezen. Om enkele voorbeelden te noemen:

- Openstaande tax-reclaims werden niet tijdig afgewikkeld. ITS zorgde voor het inzicht in de "achterstanden" zodat alsnog vele miljoenen uit oude jaren versneld zijn afgerekend;

- Manager fees werden verkeerd berekend. ITS constateerde dit op basis van IMA’s wat resulteerde in een terugvordering van meer dan 500k.
 
Extra controles brengen natuurlijk extra kosten met zich mee maar onderschat vooral ook niet de kosten en tijd die u achteraf kwijt bent als u correcties moet toerekenen en communiceren aan uw deelnemers.  In het NPR is dit ineens een veel groter issue dan in het “oude” DB-systeem.
 
Wilt u meer weten over de dienst van ITS voor het inrichten van een controle administratie? Neem dan contact met ons op via Hroodhorst@itstrust.nl, mob: +31 (0)651502620 of vul een contact verzoek in via onze website  (https://www.itstrust.nl/nl/contact)