Performance-, Risico- & Portefeuille rapportages

Wij maken transparante rapporten die u voorzien van alle nodige details om uw portefeuillestrategie te volgen en uw beleggers nauwkeurig en tijdig te informeren. Ook op basis van de look-through in fondsen om daarmee concentratierisico's effectief te beheren. Daarnaast monitoren wij uw portefeuille op de door u vastgestelde post-trade compliance checks inclusief de toets op uitsluitingen. Hiermee blijft u altijd op de hoogte of u binnen uw eigen kaders belegt.
Performance-, Risico- & Portefeuille rapportages

Performance berekeningen
Uw beleggingscommissie of uw investeerders ontvangen een gedetailleerd overzicht van de opbouw van het vermogen inclusief de gerealiseerde performance op totaalniveau en alle onderliggende sub-portefeuilles. De performance resultaten worden berekend op basis van de in de industrie gebruikelijke methodes: Simple Dietz, Modified Dietz, Time Weighted Return en Internal Rate of Return. Voor uw private equity beleggingen rapporteren wij ook de bekende ratio's: TVPI ("Total value to Paid in" ratio), DVPI ("Distributed value to Paid in" ratio) en RVPI ("Residual value to Paid in" ratio). 

Onze rapportages bevatten onder andere de volgende overzichten:

- Marktwaarde overzicht per Fonds (verloop laatste 4 maanden)
- Allocaties naar beleggingsklasse, meerdere doorsnedes (regio/valuta/sector)
- Marktwaarde per Fonds (kwartaal overzicht) inclusief werkelijk en normgewicht
- Year To Date total performance (na kosten) inclusief verloopoverzicht
- Performance per Fonds/Mandaat (na kosten) MTD, YTD, Annualised 1,3,5 incl. ytd verloopoverzicht
- Benchmark vergelijking op fonds en totaalniveau
- Netto en bruto valuta exposures
- Transacties rapportageperiode

Bent u vertrouwd met een bepaalde opstelling? Voor ons is dat geen probleem. Onze flexibele systemen stellen ons in staat de rapportage voor u op maat en naar smaak in te richten. Liever een Excel overzicht? Wij leveren de resultaten ook in Excel voor uw interne rapportage of nabewerking.


Risico rapportages en dashboard
Indien u ook gebruik maakt van onze regulatory reporting services kunnen wij de risico kenmerken, op look-through basis, van uw portefeuille rapporteren. Hierbij kunt u denken aan modified en spread duration vergelijkingen, werkelijke allocaties (met en zonder exposures) vs de normportefeuille en de impact van bepaalde, mogelijke, markteffecten op de waarde ontwikkeling van uw portefeuille.