Oversight services

Het operationele model van een (pensioen)fonds, met bijbehorende governance structuur maakt in één oogopslag duidelijk dat er sprake is van een complexe organisatie. Beheer-, bewaar-, en controletaken behoren bij voorkeur strikt gescheiden te zijn. Dit brengt met zich mee dat er afstemming nodig is tussen partijen en maatregelen getroffen moeten worden om operationele en financiële risico’s te beheersen en te vermijden. Door de oversight services van ITS in te zetten kan u uw controle organisatie "lean & mean" inrichten en profiteert u van onze gespecialiseerde kennis en systemen.
Oversight services


Om een hoge mate van controle te houden over uw uitbestede diensten verzorgt ITS uw schaduwadministratie. Dit betekent dat ITS op basis van gegevens en data van uw custodian en/of vermogensbeheerders een volledige beleggingsadministratie opzet en reconcilieert met alle partijen. Op deze wijze krijgt u te allen tijde een 360 graden overzicht van al uw beleggingen.Deze dienstverlening omvat onder andere de volgende activiteiten:
- 360 graden reconciliatie tussen custodians, vermogensbeheerders en fiduciair manager
- Onafhankelijke toetsing van de waardering en NAV berekening
- Ondersteuning bij het monitoren en aanvragen van terugvorderbare bronbelasting
- Controle op in rekening gebrachte beheerfee en andere kosten
- Ondersteuning bij het opzetten van een due-dilligence bezoek bij een van uw dienstverleners
- De review op en rapportage over de verschillende ISAE3402 van managers en serviceproviders
- Een overzichtelijke rapportage van verschillen en bevindingen

Deze dienstverlening is vooral geschikt voor institutionele vermogensbeheerders met een brede en uitgebreide portefeuille van mandaten en fondsen die een kleine backoffice organisatie nastreven. ITS heeft veel ervaring met het geautomatiseerd verwerken van financiële gegevens van custodians en vermogensbeheerders. Door de verschillende posities te vergelijken kan ITS controleverbanden aanleggen en daarmee uw operationele risico op langdurig verkeerde rapportages beperken. Ook kunnen wij uw financiële risico op de onvolledige registratie van inkomsten of te veel betaalde kosten inperken.

De ITS dienstverlening is modulair opgebouwd en wordt aangepast aan het gewenste governace model.