Onze diensten aan Verzekeraars

Onze dienstverlening aan verzekeraars betreft het volledige scala aan mid- en backoffice activiteiten ten behoeve van de beleggingsadministratie inclusief de noodzakelijke rapportages voor de beleggingscommissie. Ook de QRT- en MER/MESRAP toezicht rapportages worden accuraat en tijdig opgesteld inclusief de noodzakelijke look-through(doorkijk) in de fonds beleggingen. ITS verzorgt ook de monitoring van uitsluitingen en de berekening van de ESG climate risk parameters uit hoofde van de verplichtte SFDR Principle Adverse Impact Indicatoren.
Onze diensten aan Verzekeraars
Wij ontzorgen u volledig bij het opstellen van de rapportages voor de toezichthouder. Dit betreft de MESRAP/MER en de QRT-rapportage. De finale rapportages zijn in het vereiste XBRL-format online beschikbaar. Ook leveren wij standaard een gedetailleerde opgave van alle toekomstige kasstromen per instrument, inclusief de diverse schokberekeningen, waarmee uw actuaris de berekening van het vereist eigen vermogen kan afronden.

Wij verzamelen de look-through voor alle beleggingsfondsen waarin u belegt. Niet alleen noodzakelijk voor de toezichthouderrapportages maar ook noodzakelijk voor het monitoren van uw ESG-beleid. Heeft u een uitsluitingslijst en wilt u regelmatig toetsen dat u geen vervelende bijvangst heeft via fondsbeleggingen? Wij kunnen u precies vertellen waar u uit de pas loopt met uw eigen beleid of een doorsnee van de uitslutingen die gewoon zijn binnen de financiele dienstverleningsindustrie.
 
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waaronder uitgebreide rapportageverplichtingen. Deze regelgeving is nog jong en aan verandering onderhevig maar toch is het noodzakelijk om al stappen te zetten in het verzamelen van de benodigde data. ITS heeft een serie dashboards ontwikkeld die op basis van uw lookthrough portefeuille de SFDR Principle Adverse Impact indicatoren berekend of beleggingen signaleert die op uw uitsluitingenlijst staan.

De dashboards worden aangeboden onder de noemer ITS PARI$ - Portfolio Analyses. Bekijk onze presentatie voor een 1e indruk van de mogelijkheden.  Bekijk de presentatie!

Voor verzekeraars met een grote gesegregeerde vermogensbeheerportefeuille richten wij een onafhankelijk controle administratie in en reconciliëren wij dagelijks met uw custodians, vermogensbeheerders en fiduciair manager. Ook rapporteren wij op maandbasis onze bevindingen aan u terug zodat u te allen tijde het overzicht houdt op de nauwkeurige verwerking en rapportage van uw assets. Dit kan met of zonder onafhankelijke waardering van portefeuilles. Hiermee houdt u uw organisatie lean & mean en tevens vinger aan de pols bij de dienstverlening van uw dienstverleners.
 
Voor de rapportage aan uw beleggingscommissie berekenen wij de portefeuille performance op totaalniveau en op het niveau van de verschillende sub-portefeuilles met of zonder benchmarks en voor of na kosten. Ook stellen wij een uitgebreide rapportage op die u inzicht geeft in de ontwikkeling van het fondsvermogen en de behaalde resultaten op de beleggingsportefeuille. Rapportages worden ingericht met behulp van de BI tooling Cognos of Qlik.