ESG scores

Het concept van ESG-scores wordt vaak verkeerd gebruikt. Lage scores zijn signalen voor potentiƫle hoge waarderingsrisico's. Door ESG-scores te integreren, kunt u transitierisico's op een deskundige manier in de gaten houden.
ESG scores
Door de integratie van ESG-scores krijgt u inzicht in de impact van de verschillende ESG aspecten op uw portefeuille. Naast de ESG overall scores krijgt u ook inzicht in de volgende thema's: 

UN Global compact principles (Acceptable / unacceptable)
De UN Global Compact score identificeerd bedrijven die betrokken zijn bij ernstige controverses op een van de vier gebieden van de UNGC. De vier gebieden van de UNGC zijn Mensenrechten, Arbeidsrechten, Milieubescherming en corruptie. Controverses die de gebieden of principes van de UNGC beïnvloeden, worden beoordeeld op basis van hun ernst. bedrijven die betrokken zijn bij ernstige controverses worden gemarkeerd als 'Onaanvaardbaar'.

Controversiele beleggingen (Major Involvement, Minor involvemment, No involvement)
Deze score geeft inzicht in de exposure naar bedrijven die activiteiten hebben die in een van de volgende catgeorieen vallen; Nuclear power, Fossil Fuels industry, Civilian firearms and, Military involvement.

Carbon footprint (scale A, B, C, D)
Deze score deelt de bedrijven in van lage naar hoge Co2 uitstoot.

Sustainable Goods & Services (Major, Significant, Minor, None)
Deze score geeft weer hoe bedriven scoren op de SDG's (Sustainable development Goals)

Vraag naar de mogelijkheden voor uw portefeuille.