Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiële industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.

Is uw provider klaar voor het NPR?

Woensdag 21 juni 2023 - Quintin van Wijk
Inmiddels is de nieuwe pensioenwet door de 1e Kamer goedgekeurd. Nu ieder potje individueel wordt is de juiste waardebepaling van de NAV alleen maar belangrijker. Ook de toedeling van beleggingsrendementen en beleggingskosten zijn van grote invloed op de vermogensontwikkeling van individuele deelnemers. Is uw organisatie voldoende toegerust om de spreekwoordelijke vinger aan de pols te houden voor uw deelnemer?
Lees meer

ITS helpt verzekeraars met Solvency QRT-beleggingsrapportages

Donderdag 25 mei 2023 - Hans Roodhorst
Het opstellen van deze rapportages kan een tijdrovende en complexe taak zijn, die veel kennis en expertise vereist. Daarom biedt ITS een dienst aan om verzekeraars te ondersteunen bij het opstellen van hun Solvency QRT-beleggingsrapportages.
Lees meer

Toezicht op duurzaamheidsprestaties van financiële instellingen op de 2023 toezichtkalender van de AFM

Vrijdag 5 mei 2023 - Hans Roodhorst
AFM zet toezicht op duurzaamheidsprestaties van financiële instellingen onder SFDR-regelgeving in Nederland" op de 2023 toezichtkalender.
Lees meer