Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Climate Policy Relevant Sectors (CPRS-classificatie) integratie in Solvency 2

Maandag 31 juli 2023 - Hans Roodhorst
SFDR Monitor
ITS heeft onlangs haar SFDR Monitor gelanceerd. Met behulp van de beleggingsportefeuille op lookthrough bases worden de verplichte SFDR KPI's (adverse sustainability indicators) op een overzichtelijke wijze weergegeven in diverse dashboards. Binnenkort wordt ook de CPRS-classificatie toegevoegd zodat verzekeraars en pensioenfondsen een beter inzicht krijgen in hun investeringen in “high climate impact sectors”.

CPRS
Een van de uitdagingen voor de financiële sector in de aanpak van de klimaatverandering is het beoordelen van de blootstelling aan en de gevolgen van de overgang naar een koolstofarme economie. De overgang kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in de waarde van activa en passiva van financiële instellingen en institutionele investeerders, afhankelijk van hun betrokkenheid bij sectoren die gevoelig zijn voor klimaatbeleid. Deze sectoren worden gegroepeerd als Climate Policy Relevant Sectors (CPRS) die bestaan uit nutsbedrijven, energie, bouw, landbouw en vervoer. De CPRS-classificatie is populair bij beleidsmakers en wetenschappers, en is gebruikt door de Europese Centrale Bank.

Voor verzekeraars
De CPRS-classificatie is ook relevant voor de toepassing van de nieuwe regels voor solvabiliteit- en klimaatrisico, die in 2023 zijn ingevoerd als onderdeel van de herziening van de Solvency II-richtlijn. Deze regels vereisen dat verzekeraars en herverzekeraars duurzaamheidsrisico's integreren in hun risicobeheer en governance, en dat zij rekening houden met het potentiële langetermijneffect van hun beleggingsstrategie en -beslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Ook voor pensioenfondsen
De CPRS-classificatie kan naast verzekeraars ook pensioenfondsen helpen om hun beleggingsportefeuilles in kaart te brengen op basis van de mate waarin zij blootgesteld zijn aan sectoren die positief of negatief worden beïnvloed door een ordelijke of wanordelijke koolstofarme transitie(carbon stranded assets). Dit kan hen in staat stellen om hun beleggingsmix aan te passen om hun blootstelling aan transitie risico's te verminderen en om kansen te benutten die voortvloeien uit de groene transitie. De CPRS-classificatie kan ook worden gebruikt om de beleggingsportefeuilles af te stemmen op de EU-taxonomie van duurzame activiteiten, die een gemeenschappelijk kader biedt om te bepalen welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd.

Samenvattend is de CPRS-classificatie een nuttig instrument voor verzekeraars en pensioenfondsen om hun klimaatrisico's beter te beheren en te rapporteren.

Wilt u meer weten over de diensten van ITS voor het opstellen van QRT-/FTK- en SFDR-rapportages? Neem dan contact met ons op via Hroodhorst@itstrust.nl, mob: +31 (0)651502620 of vul een contact verzoek in via onze website