Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiële industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.

Is uw provider klaar voor het NPR?

Woensdag 21 juni 2023 - Quintin van Wijk
Inmiddels is de nieuwe pensioenwet door de 1e Kamer goedgekeurd. Nu ieder potje individueel wordt is de juiste waardebepaling van de NAV alleen maar belangrijker. Ook de toedeling van beleggingsrendementen en beleggingskosten zijn van grote invloed op de vermogensontwikkeling van individuele deelnemers. Is uw organisatie voldoende toegerust om de spreekwoordelijke vinger aan de pols te houden voor uw deelnemer?
Lees meer

Toezicht op duurzaamheidsprestaties van financiële instellingen op de 2023 toezichtkalender van de AFM

Vrijdag 5 mei 2023 - Hans Roodhorst
AFM zet toezicht op duurzaamheidsprestaties van financiële instellingen onder SFDR-regelgeving in Nederland" op de 2023 toezichtkalender.
Lees meer

Van collectief naar individueel: de impact van de nieuwe pensioenwet op vermogensbeheer en administratie

Dinsdag 25 april 2023 - Quintin van Wijk
Met de invoering van de nieuwe pensioenwet moeten pensioenfondsen in Nederland hun regelingen aanpassen om de overgang te maken van collectief naar individueel pensioenbeheer. Een mega klus met bijbehorende data transitie. Uiteindelijk zal er continue data worden uitgewisseld tussen de uitvoeringsorganisatie en de vermogensadministrateur. Een nauwkeurige afstemming en periodieke controle voorkomt slepende en vervelende fouten in de rapportages aan klanten en toezichthouder.
Lees meer