Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiële industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Toezicht op duurzaamheidsprestaties van financiële instellingen op de 2023 toezichtkalender van de AFM

Vrijdag 5 mei 2023 - Hans Roodhorst
De AFM is de toezichthouder op de naleving van de SFDR-regelgeving in Nederland. SFDR staat voor de Sustainable Finance Disclosure Regulation en is een EU-verordening die van kracht is sinds 10 maart 2021. Het doel van deze verordening is om de transparantie te vergroten over de duurzaamheidsprestaties van financiële producten en financiële instellingen.
 
De SFDR-regelgeving stelt eisen aan financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsondernemingen, om informatie te verstrekken over de duurzaamheidskenmerken van hun producten. Ook moeten zij informatie geven over de impact van hun beleggingsbeslissingen op het milieu en de samenleving. Dit moet beleggers in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen over hun beleggingen en om te beleggen in overeenstemming met hun duurzaamheidsdoelstellingen.
 
Als toezichthouder heeft de AFM de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat financiële instellingen de SFDR-regelgeving correct naleven. Dit betekent dat de AFM de bevoegdheid heeft om de informatie die financiële instellingen verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties te controleren en te handhaven. De AFM kan bijvoorbeeld verzoeken om documentatie en informatie opvragen om te verifiëren of de informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de SFDR-regelgeving. Financiële instellingen die niet aan de SFDR-regelgeving voldoen, kunnen boetes of andere sancties opgelegd krijgen.
 
Ook DNB is actief betrokken bij het meten van de “SFDR-prestatie indicatoren” van marktparticipanten zoals pensioenfondsen. DNB beschikt, dankzij de FTK- en QRT-rapportages, over zeer gedetailleerde informatie van de beleggingsportefeuilles en gebruikt dat ook om de voortschrijdende effecten van de SFDR-regels op uw portefeuille te toetsen.
 
ITS heeft veel ervaring met het verzamelen en verwerken van portefeuille gegevens en kan een directe koppeling maken tussen uw FTK-portefeuille en de verplichte SFDR-prestatie indicatoren.
 
ITS heeft hiervoor een generieke database ingericht, waarin datapunten per issuer, voor de noodzakelijke SFDR KPI’s waaronder Scope 1,2 en 3 uitstoot gegevens worden vastgelegd en onderhouden. Hiermee zijn wij in staat om SFDR data aan de FTK rapportage te koppelen en vervolgens prestatie-indicatoren te berekenen en de uitkomsten en trends te rapporteren.De uitkomsten worden ieder kwartaal overzichtelijk gepresenteerd in een digitaal dashboard.
 
Herkent u deze uitdaging en wilt u graag meer weten hoe ITS u hierbij kan ondersteunen of heeft u zelf ideeën die u met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op!
 
Hans Roodhorst (06-51502620)
 
ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.