Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Managing wealth requires insight for informed decisions - Part 2 Private Equity Money Multiples

Vrijdag 23 februari 2024 - Hans Roodhorst
Private Equity (PE) investeringen winnen steeds meer aan populariteit als onderdeel van gediversifieerde beleggingsportefeuilles. Deze investeringsvorm biedt de potentie voor hoge rendementen, maar komt ook met unieke kenmerken en uitdagingen zoals de zogenaamde “Money Multiples”.  Het begrijpen van deze performance indicatoren is essentieel voor iedereen die overweegt om in PE te investeren of zijn huidige investeringen wil optimaliseren.
 
De 'money multiples' staan bekend als waardevolle hulpmiddelen voor investeerders om inzicht te krijgen in de waarde creatie en liquiditeitsrealisatie van hun investeringen. De focus voor dit artikel ligt op twee essentiële multiples: Total Value to Paid-In (TVPI) en Distributed to Paid-In (DPI). Deze metrics bieden een raamwerk voor het beoordelen van de algehele prestaties en het rendement van PE-fondsen, van cruciaal belang voor investeerders die streven naar geïnformeerde besluitvorming.
 
 
Wat zijn TVPI en DPI?
Total Value to Paid-In (TVPI) is een cruciale metric in private equity die de totale waarde van een investering aangeeft in verhouding tot het bedrag dat er oorspronkelijk in is geïnvesteerd. Het biedt een uitgebreid beeld van de waarde creatie van een fonds door zowel gerealiseerde als ongerealiseerde rendementen mee te nemen. De berekening is als volgt:
 
TVPI = (Distributies aan Beleggers + Residuele Waarde van de Investering) / Betaald Kapitaal
 
Deze metric helpt investeerders om de algehele prestatie van een fonds te beoordelen, door zowel het reeds uitgekeerde rendement als het potentieel voor toekomstige waardevermeerdering mee te wegen.
 
Distributed to Paid-In (DPI) zoomt in op het deel van de investering dat al is terugbetaald aan de beleggers in verhouding tot het oorspronkelijk betaalde kapitaal. Het is een indicator van de liquiditeit en het gerealiseerde rendement van een investering, zonder rekening te houden met de nog niet gerealiseerde waarde. De berekening is als volgt:
 
DPI = Distributies aan Beleggers / Betaald Kapitaal
 
DPI wordt vaak gebruikt om de effectiviteit van een fondsbeheerder in het genereren van cash returns te evalueren, wat vooral relevant is voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het huidige, directe rendement op hun investering.
 
Beide metrics, TVPI en DPI, bieden complementaire inzichten in de prestaties van PE-fondsen. Terwijl TVPI een breder perspectief biedt dat zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waarde omvat, focust DPI strikt op de cash die al is teruggevloeid naar de beleggers.
 
Deze metrics zijn zowel waardevol in de due diligence-fase, waar investeerders beslissingen moeten nemen over waar en hoeveel te investeren en tijdens de investeringsfase om het succes en potentie van de gekozen fondsen te meten.
 
Voordelen en beperkingen?
Voordelen
  • Duidelijkheid en Eenvoud: Zowel TVPI als DPI bieden een directe, begrijpelijke weergave van de prestaties van een investering of fonds. Ze zijn relatief eenvoudig te berekenen en te interpreteren, wat ze toegankelijk maakt voor een breed scala aan investeerders. 
  • Omvattende Beoordeling: TVPI biedt een alomvattende blik op de waarde creatie van een fonds, inclusief zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waarde. Dit geeft investeerders een holistisch beeld van de potentie van hun investering. 
  • Focus op Liquiditeit: DPI concentreert zich specifiek op het gerealiseerde rendement, waardoor het een nuttige maatstaf is voor investeerders die geïnteresseerd zijn in de liquiditeitsaspecten van hun investeringen. 
Beperkingen
  • Gebrek aan Context: Hoewel nuttig, kunnen TVPI en DPI misleidend zijn als ze geïsoleerd worden bekeken. Ze bieden geen inzicht in de risico's, de sectorale verdeling, of de tijdsduur van investeringen, wat allemaal essentieel is voor een volledig begrip van de investeringsprestaties. 
  • Variabiliteit in Interpretatie: De interpretatie van wat een "goede" TVPI of DPI is, kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden, de specifieke sector, en de fase van het bedrijf. Dit vereist een gedetailleerdere analyse en benchmarking om betekenisvolle conclusies te trekken. 
  • Timing van Cashflows: DPI houdt geen rekening met de timing van cashflows. Vroege distributies kunnen een hoge DPI suggereren, maar dit weerspiegelt niet noodzakelijk de lange termijn waarde creatie van het fonds. 
Kortom het blijft dus zaak om een brede analyse te maken vanuit meerdere gezichtspunten en niet alleen uit te gaan van enkele metrics.
 
Alternatieven en aanvullende metrics
Naast TVPI en DPI, kunnen investeerders een verscheidenheid aan andere metrics en methoden gebruiken om de waarde en prestaties van PE-investeringen te beoordelen, zoals: 
  • Residual Value to Paid-In (RVPI): RVPI meet de ongerealiseerde waarde van de resterende portefeuille in verhouding tot het betaalde kapitaal. Het is een nuttige aanvulling op DPI voor het beoordelen van het potentieel van nog niet geliquideerde investeringen. 
  • Discounted Cash Flow (DCF) Analyse: DCF is een meer complexe maar ook meer gedetailleerde methode voor het waarderen van een bedrijf of investering, gebaseerd op de projectie van toekomstige cashflows en het discounten daarvan naar de huidige waarde. 
  • Interne Rendementsvoet (IRR): De IRR is een andere populaire metric die het jaarlijkse rendement van een investering meet, rekening houdend met de timing en omvang van alle cashflows. Het biedt een genormaliseerde maatstaf voor het vergelijken van de prestaties van verschillende investeringen. 
 
Conclusie
TVPI en DPI zijn waardevolle instrumenten voor het beoordelen van de prestaties van PE-investeringen, bieden inzicht in zowel de algehele waarde creatie als het gerealiseerde rendement. Echter, zoals bij elke financiële metric, is het belangrijk om deze cijfers te bekijken in de context van een breder beoordelingskader, inclusief alternatieve en aanvullende metrics. Door een holistische benadering te hanteren, kunnen investeerders een dieper en meer genuanceerd inzicht krijgen in de potentie en prestaties van hun investeringen.
 
Wilt u ook de voordelen ervaren van de zeer uitgebreide en professionele beleggingsinformatie voor uw PE investeren neem dan contact met ons op via mail Hroodhorst@itstrust.nl, of mobiel +31 (0)651502620 of vul een contact verzoek in via onze website Contact - ITS Trust (https://lnkd.in/eAsqjrwP)
 
Met toegang tot onze Investor Portal, bent u verzekerd van een actueel overzicht van al uw PE-beleggingen en karakteristieke financiële indicatoren voor uw interne analyses en investeringsstrategieën.

ITS – Managing wealth requires Insight for Informed decisions!