Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Staat u in de startblokken voor de SFDR level 2 periodic disclosure rapportages? in 2023 dient u de 1e rapportages op te stellen en te publiceren.

Vrijdag 13 januari 2023 - Hans Roodhorst
De SFDR-wetgeving geeft handvaten hoe je de ESG-footprint van de beleggingsportefeuille kan berekenen en daarover dient te rapporteren. Dit geldt zowel voor institutionele investeerders als aanbieders van beleggingsproducten. Er zijn drie rapportages verplicht vanaf 2023:
 
1) De Pre-contractual Disclosures (Annex 2 of 3 draft RTS). Dit betreft een factsheet met daarin de meest relevante beleidsuitgangspunten die u toepast bij het beheer van de portefeuille. Deze documentatie dient u vooraf aan de deelnemers te verstrekken via het pensioen 1-2-3. 

2) Het PASI statement (Annex 1 draft RTS). Het PASI-statement is een berekening van de footprint van uw portefeuille voor een 18-tal verplichte parameters (PAI’s). Co2 en andere verbruiks indicatoren zijn daarbij zeer relevant maar ook meer social governance gerichte indicatoren zoals board diversiteit moet worden gerapporteerd. De meting dient 4 keer per jaar te worden uitgevoerd over de gehele portefeuille incl. doorkijk. Het jaargemiddelde dient op de website van het pensioenfonds te worden gepubliceerd. 

3) De Periodic Disclosures (Annex 4 of 5 draft RTS) is een combinatie van zowel de data uit het PASI-statement als de precontractuele informatie. Dit factsheet dient ook 4 keer per jaar te worden opgesteld. 

Het PASI Statement en de periodic disclosures zijn sterk data gedreven rapportages. U dient de KPI’s (PAI’s) over de gehele portefeuille te berekenen ongeacht of u nu wel of niet zelf het beleggingsbeleid uitvoert. Dit betekent dat doorkijk verplicht is bij het berekenen van de KPI’s en dus zeer gedetailleerde informatie verzameld moet worden van asset managers. Een complex en tijdrovend proces.

Het draait hier dus voornamelijk om de beschikbaarheid van de data, het koppelen hiervan aan de portefeuille en daarna deze consolideren tot 18 verplichte KPI’s.  

ITS kan u ontzorgen bij het verzamelen, organiseren, berekenen en rapporteren van deze data. Het uitgangspunt hierbij is de FTK-portefeuille die ook op kwartaalbasis op doorkijk moet worden gerapporteerd. Voor FTK is dezelfde data al verzameld en gevalideerd. Dat is een uitstekend vertrekpunt om tegelijkertijd ook de extra PAI-data te verzamelen en te koppelen aan de portefeuille. ITS biedt een totaaloplossing door naast FTK en de statistische rapportages MER en MESRAP ook het PASI statement, de periodic disclosures en het jaarverslag op te stellen. Hiermee heeft u een efficiënt pakket voor alle wettelijke rapportages met als groot voordeel dat alle rapportages consistent zijn en data van data vendors kan worden hergebruikt.

ITS heeft zelf ook rechtstreeks toegang tot de database van vendoren voor de zogenaamde listed equities en ondersteunt u daarnaast bij het opvragen van data bij uw vermogensbeheerders. Inmiddels heeft de industrie een standaard template ontwikkeld die na verloop van tijd gemeengoed zal worden voor de distributie van deze data.
Op dit moment is de data van de bedrijven waarin u investeert nog beperkt beschikbaar. De CSRD-regelgeving voor de bedrijven om over deze parameters te rapporteren wordt namelijk gelijktijdig uitgerold met de SFDR-regelgeving. Toch zegt de wetgever dat u moet beginnen met het rapporteren over de 2022 portefeuille en de 1e rapportages daarover moet opleveren in 2023.

Moet het allemaal gelijk perfect zijn? Dat zeker niet, maar er is wel een grote inspanningsverplichtingen bij u neergelegd om gericht bij te dragen aan de Parijs doelstellingen en dit is daar een onderdeel van. Wellicht wilt u allereerst gebruik maken van de opt-out mogelijkheid, maar de AFM verwacht dat deelnemers aan het IMVB-convenant deze nieuwe regels onverkort zullen toepassen en daar dan ook op toetsen.

ITS heeft veel ervaring met het verzamelen van data en het koppelen hiervan aan uw portefeuille en dit te verwerken tot rapportages. Dit doen we niet alleen en maken daarbij gebruik van betrouwbare databronnen, andere IT-dienstverleners om zo tijdig en juist een compleet eindproduct op te leveren.
 
Herkent u deze uitdaging en wilt u graag meer weten hoe ITS u hierbij kan ondersteunen of heeft u zelf ideeën die u met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op!
 
Hans Roodhorst (06-51502620)
 
ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.