Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

De toerekening van vermogensbeheerkosten is van groot belang bij de toekenning van individuele rendementen.

Vrijdag 23 september 2022 - Hans Roodhorst
De contouren van de impact van het NPC op de inrichting van de vermogensbeheer administratie worden steeds duidelijker.  Of je nu kiest voor het solidaire contract of het flexibele contract in beide gevallen is een juiste toerekening van individuele rendementen een essentieel onderdeel. Daarmee raak je ook direct de toerekening van de directe en indirecte beheerskosten.
 
Vooralsnog worden beheerskosten veelal op het hoogste niveau afgerekend door het pensioenfonds. Dat is efficiënt en overzichtelijk voor de financiële administratie. Het nadeel is dat ze dan niet worden toegerekend aan de individuele vermogensbeheer portefeuilles en daardoor ook lastiger zijn toe te rekenen aan de individuele deelnemers. Aangezien de beheerskosten voor bijv. een rendementsportefeuille veelal fors hoger zijn dan een matchingportefeuille kan een niet zuivere toerekening een fors nadeel opleveren voor de individuele participanten.
 
Als een rendement portefeuille bijvoorbeeld 30bps kost en een matchingportefeuille 10bp dan zal bij het niet zuiver toerekenen van de beheerskosten het vermogen van de participanten in de matchingportefeuille over een horizon van 20 jaar tussen de 3% en 4% lager uitkomen dan bij een zuivere toedeling het geval zou zijn geweest. Ofwel duizenden tot tienduizenden euro’s minder.
 
Een zuivere toerekening vereist dat de vermogensbeheerder de afgesproken beheer fee onderdeel maakt van de NAV van de specifieke beleggingsportefeuille. De rendementstoedeling naar beschermings- en overrendement houdt hiermee dan automatisch rekening. Is de vermogensbeheerder daar niet toe instaat dat zal uw administrateur(custodian) van de beleggingsportefeuille dit moeten faciliteren.
 
Hiermee ondervang je vooral de toerekening van directe beheerskosten en niet de indirecte beheerskosten. Alhoewel de directe beheerskosten veelal het grootst zullen zijn kan je ook nog een stap verdergaan en de bewaarkosten of kosten van de financiële administratie ook specifiek toerekenen aan de portefeuilles waarvoor die kosten zijn gemaakt.
 
De boodschap hier is vooral dit onderwerp vooraf goed door te spreken met uw dienstverlener en de besluitvorming hieromtrent ook goed vast te leggen. Je wilt tenslotte achteraf niet allerlei discussies met participanten over de juiste toerekening van kosten. Een bewuste keuze die goed is gedocumenteerd en gecommuniceerd, is een vereiste voor een betrouwbare toerekening van rendementen.

ITS heeft veel ervaring met het inrichten van (schaduw)beleggingsadministraties en kan u goed adviseren over de juiste toerekening van kosten en de controle daarop.
 
ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in RegTech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.
Hans Roodhorst, email: Hroodhorst@itstrust.nl, mob: +31 (0)651502620