Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Sector nieuws - Macro-Economische Statistieken Rapportage (MESRAP) - 2

Vrijdag 3 december 2021 - Quintin van Wijk
Met ingang van 2022 wordt o.a. voor pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen een nieuwe rapportage van kracht. DNB heeft aan financiële instellingen die van belang zijn om de financiële sectoren goed waar te nemen een extra rapportageplicht opgelegd.

Dit betreft de Macro-Economische Statistieken Rapportage (MESRAP) welke een aanvulling betreft op de eerder in 2020  geïntroduceerde Maandeffectenrapportage (MER). Met de start van MESRAP en MER komt tegelijkertijd de DRA rapportage die in 2003 werd geïntroduceerd volledig te vervallen. Instellingen die nu een DRA rapportageplicht hebben, zullen ook straks de MESRAP rapportage moeten gaan indienen. Dit alles volgens het XBRL protocol.

Met MESRAP en MER verzamelt DNB gegevens over beleggingsposities die door instellingen zijn ingenomen, transacties, vorderingen en schulden en de winst- en verliesrekening. MESRAP vormt samen met de Maandeffectenrapportage (MER) het rapportagekader voor statistische doeleinden.

In de Maandeffectenrapportage (MER) worden effect-per-effect gegevens gerapporteerd van beursgenoteerde aandelen, schuldpapier en participaties in beleggingsinstellingen. Ten behoeve van een volledige en sluitende kwartaalrapportage dienen deze effectgegevens eveneens geaggregeerd in MESRAP te worden gerapporteerd.

ITS heeft zich vergaand gespecialiseerd in het opstellen van toezichthouderrapportages. Kennis van financiële instellingen, dataverzameling en -verwerking en financiële rapportages zit in een unieke  automatiseringsoplossing waarmee naast FTK, AIFMD en grootboek nu ook de MESRAP en MER rapportage uiterst efficiënt kan worden samengesteld. Voor deze rapportages is data van diverse partijen essentieel (depotbank, vermogensbeheerder(s), beleggingsadministrateur). De automatiseringsoplossing ziet met name toe op een adequate transformatie van inputdata. ITS verzorgt de dataverzameling en verwerking.

Zodra de klant een notificatie heeft ontvangen dat de rapportage gereed is heeft hij via een cloud oplossing toegang tot de rapportage zelf, aanvullende specificaties (een audit dossier), voorgaande rapportages en een verslag van de uitgevoerde taxonomie validaties. Hiermee is een veilige en efficiënte distributie gerealiseerd en is de klant volledig in control.