Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Grip op operationele risico's - terugvordering bronbelasting

Maandag 28 juni 2021 - Hans Roodhorst
Vergeet niet tijdig de buitenlandse bronbelasting terug te vragen!

Als een beursgenoteerd bedrijf waarin u belegt dividend belasting inhoudt is het doorgaans mogelijk deze dividend belasting terug te vragen in het land van inhouding. Nederland heeft daarvoor met veel landen een belastingverdrag afgesloten. Als het belastingverdrag hier in voorziet, zorgt het belastingverdrag er voor dat het tarief van geheven bronbelasting verminderd wordt of in zijn geheel vervalt. In de meeste gevallen zal de heffing worden teruggebracht naar het verdragstarief dat tussen Nederland en het andere land is vastgelegd en dat is meestal 15%.

De meeste custodians bieden een tax-reclaim service aan waarmee u het teveel aan ingehouden bronbelasting terug kan vorderen. Idealiter gebeurt dit via de relief at source regeling waarbij op het moment van uitkeren van het dividend de bronbelasting al wordt verminderd in lijn met het verdrag tussen Nederland en het verdragsland. Indien dit niet het geval is zal uw custodian het terugvorderen van de bronbelasting voor u uitvoeren. Ondanks de goede intenties verloopt dit proces niet altijd tijdig en volledig. In veel gevallen ontbreekt het aan focus en nauwkeurigheid. Hiermee loopt u een potentieel financieel risico omdat het terugvorderingsrecht meestal na zo’n 3 jaar verloopt.
ITS biedt pensioenfondsen ondersteunende diensten bij het invullen van de teruggaafdocumenten, het aanvragen van woonplaatsverklaringen en het bewaken van de tijdige verwerking van de aanvraag door uw custodian.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een second opinion of uw custodian volledig is geweest in het terugvragen van de buitenlandse bronbelasting.

Hiervoor is het noodzakelijk dat ITS een schaduwadministratie opzet waarbij de terugvorderbare bronbelasting op basis van uw beleggingen wordt uitgerekend en gereconcilieerd met de opgave van de custodian. De bevindingen van deze reconciliatie service worden tezamen met een ouderdomsoverzicht van openstaande reclaims op periodieke basis aan u terug gerapporteerd. Hiermee houdt u op eenvoudige wijze overzicht en grip op deze belangrijke bron van inkomsten en blijft er meer over voor de pensioenpot!

ITS is geen belastingspecialist maar een administrateur die begrijpt dat een overzichtelijke document- en grootboek-administratie sterk kan bijdragen aan het verlagen van operationele risico’s. in dit geval het niet tijdig en volledig terugvorderen van bronbelasting. Onze praktische ervaring, focus en hands-on aanpak is onze toegevoegde waarde in dit proces.

Herkent u deze uitdagingen en wilt u graag meer weten hoe ITS u hierbij kan ondersteunen?  Neem dan contact met ons op! 

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.