Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiële industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

“Tell me” is history,” proof me” is the new rule of law for ESG disclosures.

Donderdag 17 juni 2021 - Hans Roodhorst
“Tell me” is history,” proof me” is the new rule of law for ESG disclosures.

De SFDR-wetgeving is in 1e instantie ingesteld om zgn. “greenwashing” tegen te gaan en de vergelijkbaarheid tussen aanbieders van financiële producten te bevorderen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de informatieverstrekking over de ongunstige effecten op duurzaamheid (ecologisch en sociaal). Alhoewel de retail-belegger de beoogde doelgroep is zijn pensioenfondsen ook niet uitgesloten van deze verplichting.

Naast de kwalitatieve aspecten is er vanuit de wetgever ook veel aandacht voor de kwantitatieve onderdelen in de Regulatory Technical Standards(RTS) van 2 februari.

De tijd van “tell me” is voorbij, “proof me” is de nieuwe regel voor ESG kwalificaties van de beleggingen.

De draft RTS geeft duidelijke handvaten aan de ruwe data die nodig is om de adverse impacts te berekenen voor de beleggingsportefeuille en die van jaar tot jaar te vergelijken en te rapporteren. Hiervoor zijn 14 verplichte statistieken en 42 optionele statistieken vastgesteld. 
De grote vraag waar iedereen zich nu over buigt is de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van de benodigde data. Veel data is namelijk (nog) niet beschikbaar voor alle instrumenten in de portefeuille. Slimme data leveranciers werken met AI-technologie om bijv. CO2 uitstoot bij benadering vast te stellen voor bedrijven die daar (nog) niet over rapporteren.

Kortom er zal een brede behoefte ontstaan om de noodzakelijke data punten op instrument niveau gestructureerd aangeleverd te krijgen zodat je de impact voor je portefeuille kan uitrekenen en vergelijken met voorgaande periodes of het beleid goed heeft uitgepakt.

Als u in mandaten of fondsen belegt is het logisch om deze data op te vragen bij de vermogensbeheerders. Die hebben er namelijk belang bij dat u als institutionele belegger aan uw verplichtingen kan voldoen.

Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen definitie gaat bedenken is het goed om terug te grijpen naar bekende standaarden. Een daarvan is het TPT-format (tripartite). Dit portefeuille template bevat zo’n 132, verplichte en optionele, datavelden om alle beleggingen op eenduidige wijze te classificeren en te rapporteren in het kader van Solvency en FTK. Het TPT-format wordt inmiddels ook breed toegepast in de vermogensbeheer industrie.  Hoe geweldig zou het zijn om hier de voor SFDR benodigde, verplichte en optionele, velden aan toe te voegen. In plaats van 132 worden dat dan 188 datavelden.

ITS is gespecialiseerd in het snel en volledig verwerken van look-through portefeuille data en ontzorgt u graag bij dit proces. Op dit moment verwerken wij ieder kwartaal de look-through van fondsen en mandaten van zo'n 60 verschillende managers. Voor een snelle en correcte verwerking van de look-through portefeuille data maken wij overwegend gebruik van het TPT-format (Tri-Partite-Template format). Als de kwantitatieve SFDR-data in hetzelfde format wordt meegeleverd kan dit direct worden verwerkt in een overzichtsrapportage in overeenstemming met het RTS-format en kunnen de kosten daardoor beperkt blijven.

Ondanks dat de 1e SFDR rapportage pas in juni 2023 hoeft te worden ingediend denken wij dat dit het juiste moment is om alvast met uw vermogensbeheerder te overleggen welke informatie hij beschikbaar heeft en de wijze waarop hij dit beschikbaar gaat stellen? U kunt zich dan vast voorbereidden op de integratie in uw eigen rapportages. 

Herkent u deze uitdagingen en wilt u graag meer weten over hoe u de look-through informatie beter kan benutten? Neemt u dan contact op met Hans Roodhorst (06-51502620) of Quintin van Wijk (06-14312117) zodat wij met u kunnen meedenken!

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen!