Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Sector nieuws - Macro-Economische Statistieken Rapportage (MESRAP) - 1

Woensdag 2 juni 2021 - Hans Roodhorst

MESRAP – de nieuw Macro-Economische Rapportage van DNB!

02/06/2021

Met ingang van 1 januari 2022 voert De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw rapportagemodel in voor de macro-economische statistiek: de Macro-Economische Rapportage, kortweg MESRAP.  Deze rapportage vervangt de huidige DRA rapportage.

De nieuwe rapportage dient te worden opgesteld in het XBRL-format en ingediend via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) van DNB.

De belangrijkste inhoudelijke verandering ten opzichte van de meeste huidige DRA-rapportages zijn:

- De MESRAP is een kwartaalrapportage. Er zijn dus geen maand- en/of jaarrapportages meer;

- Er zijn wijzigingen in de classificaties van instrumenten en dimensies;

- De nieuwe MESRAP dient op de geaggregeerde cijfers uit de maandelijkse MER aan te sluiten ten behoeve van een volledige en sluitende kwartaalrapportage;

- Verder is in MESRAP een volledige winst- en verliesrekening opgenomen.

Met name de mate van detail benodigd voor deze W&V opstelling en de toelichting daarop kan wel eens een extra uitdaging vormen.

De focus van DNB en EIOPA op de kosten van vermogensbeheer is ook in deze rapportage prominent aanwezig. Voor de macro-economische statistiek wil DNB álle directe en indirecte kosten kennen die de verzekeraar of pensioenfonds maakt én betaalt i.v.m. deze vermogensbeheerskosten.

ITS maakt al voor veel klanten de DRA en MER-rapportages en zal ook de MESRAP implementeren zodat alle systemen klaar zijn om de 1e rapportage over Q1 2022 te versturen.  Zowel de MER als MESRAP wordt in het vereiste format in een online portaal aangeleverd zodat u ten alle tijde beschikt over historische rapportages en de uitgevoerde checks en balances op de juistheid en de volledigheid van de MER en MES rapportages

Herkent u deze uitdagingen om de transitie te maken van DRA naar MES maar wilt u zich liever blijven focussen op uw kerntaken, en geen tijd besteden aan de implementatie van deze nieuwe rapportage, dan is onze dienstverlening een goed alternatief.

Wij zijn goed in het verwerken van grote hoeveelheden data en leveren al 20 jaar toezichts- en statistiek rapportages aan financiële instellingen zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen.

Wilt u graag weten hoe ITS u hierbij kan ondersteunen of heeft u zelf ideeën die u met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op!

Hans Roodhorst (06-51502620)

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.