Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Sector nieuws - Waarom look-through allang niet meer een nice to have is?

Woensdag 17 februari 2021 - Hans Roodhorst

Waarom look-through allang niet meer een nice to have is?

1) Nieuwe toezichtsaanpak DNB

De DNB heeft aangekondigd dat zij meer data-gedreven toezicht gaat houden.

De nieuwe risicotaxonomie is erop gericht uw risicoprofiel vast te stellen. De risicotaxonomie bestaat uit vijf risicogebieden, die vervolgens zijn uitgesplitst naar in totaal 17 risico componenten. De 1e stap in het proces is het automatisch berekenen van risicoscores op basis van de informatie die instelleningen periodiek aanleveren. De periodieke rapportages worden daarmee nog belangrijker omdat dit als 1e bron wordt gebruikt is in het vaststellen/herijken van uw risicoprofiel. In onze opinie zal de look-through op de portefeuille hierbij een belangrijke bron zijn voor de diepere data-analyse!

 2) Look-through verplichting voor DC-portefeuilles

Sinds de invoering van de nieuwe FTK staten is ook doorkijk op DC-portefeuilles verplicht. Een aantal van onze klanten heeft hier inmiddels voor gekozen en ontvangt op kwartaalbasis de look-through aangeleverd. Wellicht is er nu nog sprake van een gedoogd beleid wanneer de DC-portefeuille relatief klein is maar dat kan snel veranderen met de invoering van het nieuwe pensioencontract!

3) Sustainable Finance Disclosure Regulation

De SFDR wetgeving is in 1e instantie ingesteld om zgn. “greenwashing” tegen te gaan en de vergelijkbaarheid tussen aanbieders van financiële producten te bevorderen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de informatie verstrekking over de ongunstige effecten op duurzaamheid (ecologisch en sociaal) op basis van de aangehouden beleggingsportefeuille. De presentatie van de meer kwantitatieve onderdelen wordt nog nader uitgewerkt in de RTS (Regulatory Technical Standards). Alhoewel de retail-belegger de beoogde doelgroep is kan het op dit moment niet worden uitgesloten dat de pensioendeelnemer hier niet onder valt. De Europese verordening is hier te lezen (SFDR verordening - NL)

Wij denken dat dit een goed moment is om alvast met uw vermogensbeheerder te overleggen welke informatie hij beschikbaar heeft en de wijze waarop hij dit beschikbaar gaat stellen? U kunt zich dan vast voorbereidden op de integratie in uw eigen rapportages. 

ITS is gespecialiseerd in het snel en volledig verwerken van look-through data en ondersteund u graag bij dit proces. Op dit moment verwerken wij ieder kwartaal de look-through van zo'n 200 fondsen van 40 verschillende managers. Voor een snelle en correcte verwerking van de fonds look-through data maken wij overwegend gebruik van het TPT format (Tri-Partite-Template format).

Herkent u deze uitdagingen en wilt u graag meer weten hoe u de look-through informatie beter kan benutten?  Neemt u dan contact op met Hans Roodhorst (06-51502620) of Quintin van Wijk (06-14312117) zodat wij met u kunnen meedenken!

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.