Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Ervaringen implementatie FTK 2020 deel 2

Donderdag 4 juni 2020 - Hans Roodhorst

Het 1e kwartaal zit erop. Alle FTK-rapportages voor 26 pensioenfondsportefeuilles en 80 beleggingsfondsen zijn ingediend inclusief de nieuwe FTK-verslagstaten K208, K209 en K210.

Zoals eerder aangegeven is de taxonomie die DNB heeft opgesteld voor de nieuwe staten nog niet uitgekristalliseerd. Met name als je veel look-through data verwerkt voor meerdere fondsbeheerders, (voor ITS zijn dit zo'n 150 unieke look-through's), loop je al snel tegen het afwijkend gebruik van definities aan. Een aantal kenmerkende zijn:

  • De DNB erkent een aantal valuta codes niet zoals CNH, JEP en RRF die wel worden gebruikt door vermogensbeheerders;
  • Het gebruik van CIC-code XL17 wordt niet door DNB ondersteund waar dit nog wel gebruikt wordt onder Solvency;
  • Het gebruik van Nederlandse Antillen als land is niet toegestaan.
  • Het ontbreken van een eenduidige definitie van het "Custodian" zorgt voor veel verwarring. Dit geldt ook voor het veld "alternatieve investering". Een veld wat makkelijk anders wordt geïnterpreteerd als bedoeld onder AIFMD.
Het zijn gelukkig geen grote omissies maar werken wel verstorend in een geautomatiseerd proces. Het is dus zaak dat zowel toezichthouders als fondsmanagers bij de ontwikkeling van nieuwe rapportages zich beter conformeren aan de industrie practice om een probleemloze verwerking van grote hoeveelheden data te waarborgen.

Een tweede opvallend punt is de doorkijk op DC-portefeuilles. Dat is in de nieuwe FTK-rapportage voor de 1e keer verplicht. Door de grote diversiteit van fondsen in DC-regelingen is het leveren van doorkijk ineens een enorme uitdaging geworden. Het viel op dat met name voor DC-fondsen de look-through aanleveringen nog beperkt zijn. Hier is nog een flinke slag te maken door de DC-aanbieders.

Bij de indiening van de staten is ook gebleken dat XBRL-tool-providers een verschil in aanpak hebben. Er zijn meerdere providers die hun diensten aanbieden om de FTK-staten te vertalen naar XBRL maar die gebruiken niet allemaal dezelfde definities en dezelfde logica. Doordat ITS een grote groep van fondsen bedient komen die verschillen direct naar voren bij het indieningsproces. Sommige providers passen nm. zelf ingebouwde logica toe waardoor "kleine" opmaak foutjes worden gladgestreken waar anderen een 1 op 1 doorlevering nastreven. Iets om rekening mee te houden!

Als laatste zien wij ook dat Fondsmanagers naast de "gebruikelijke" TPT's ook K208-K210 doorkijk templates leveren voor hun Fondsen. Dit om een betere toegang te krijgen tot de Nederlandse pensioenfonds industrie. Een slimme manier om je fonds "nog aantrekkelijker" te maken voor pensioenfondsen. ITS ondersteunt deze ontwikkeling en levert op dit moment voor zo'n 85 verschillende fondsen de FTK-templates inclusief de look-through templates K208-K210. Ook buitenlandse fondsmanagers zien dit als een kans om hun fonds nog aantrekkelijker te maken voor hun pensioenfondsklanten.

Al met al een uitdagend proces wat ook nog de nodige ontwikkeling vergt. Doordat ITS zelf software ontwikkelt is zij in staat de noodzakelijke aanpassingen snel te implementeren en weer uit te rollen naar al haar klanten.

Herkent u deze uitdaging en heeft u hulp nodig bij het opstellen van genoemde rapportages (FTK of TPT) als pensioenfonds, fondsbeheerder of wellicht ook als DC-aanbieder?

Neemt u dan contact op met Hans Roodhorst (06-51502620) of Quintin van Wijk (06-14312117) zodat wij met u kunnen meedenken!
ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Voor bestaande klanten van ITS is de transitie van oud naar nieuw al beproefd en ITS kan ook u helpen de noodzakelijke veranderingen te realiseren en uw organisatie te ontlasten.