Nieuws

Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de financiƫle industrie en publiceren daarover. Op deze pagina vindt u een selectie van onze publicaties en inzichten.
Terug naar het overzicht

Ervaringen implementatie FTK 2020 deel 1

Woensdag 22 april 2020 - Hans Roodhorst

Wij zitten voor onze pensioenfondsklanten volop in de implementatie van de nieuwe FTK verslagstaten K208, K209 en K210. Met ingang van het 1e kwartaal 2020 dient een volledige look-through van de beleggingsportefeuilles te worden gepresenteerd. Dit geldt zowel voor de DB regeling (risico fonds) maar ook DC regelingen (risico deelnemer) en deze laatste component is volledig nieuw. Dit betekent dat voor ieder fonds in de beleggingsportefeuille een volledige doorkijk (look-through) naar instrumenten moet worden getoond, inclusief de nodige details. Om dit te kunnen realiseren, is met alle betrokken partijen (depotbanken en vermogensbeheerders) een aanzienlijke informatiestroom op gang gebracht, om de aanvullende informatie gestructureerd te kunnen verzamelen. ITS heeft de nieuwe templates toegevoegd aan haar bestaande rapportage proces en levert op dit moment de 1e rapportages uit aan haar klanten.

Een en ander heeft best wat inspanning gekost omdat het een grote hoeveelheid gedetailleerde data betreft. Met partijen is hier intensief overleg over gepleegd en zijn werkafspraken gemaakt. Het verwerkingsproces is tevens verregaand geautomatiseerd zodat alle rapportages op een gecontroleerde en snelle manier geleverd kunnen worden.

Hierbij onze 1e ervaringen met betrekking tot dit nieuwe proces;
- Het kost veel tijd en afstemming om kwalitatief, consistente look-through gegevens te ontvangen van fondsmanagers. Met de ontwikkeling van het zogenaamde TPT format (club Ampere) is er inmiddels wel een goede industriestandaard beschikbaar voor de uitwisseling van portefeuille gegevens die gebruikt kan worden als input voor de FTK staten. Deze standaard wordt meer en meer gebruikt maar ook veel fondsmanager laten dit instrument nog onbenut om extra service te leveren aan hun klanten;

- Een deel van de benodigde data is ook niet beschikbaar in het TPT format. Hiervoor dient aanvullende data te worden opgevraagd bij de fondsmanagers;

- De look-through informatie wordt meestal in Excel ontvangen maar dient in het XBRL format aan de DNB te worden aangeleverd. Dit betekent dat je niet meer eenvoudig alle ontvangen Excel templates kan verwerken via knippen en plakken. De omzetting naar het door DNB gewenste format vergt een goede IT oplossing om zo foutrapportages te voorkomen;

- De taxonomie die DNB heeft opgesteld voor de nieuwe staten is nog niet uitontwikkeld en uitgekristalliseerd en levert interpretaties op. De leercurve zal naar verwachting de komende kwartalen blijven voortduren.

De door DNB ingebouwde checks en balances laten op dit moment wat meer ruimte voor omissies dan de bedoeling is. De verwachting is dan ook dat de touwtjes in de komende kwartalen langzaam worden aangetrokken.

DC portefeuilles worden op dit moment nog weinig met doorkijk gerapporteerd. Met name de hoeveelheid aan verschillende fondsen kan afschrikken om deze stap te zetten. Hoewel de regels hiervoor strikt zijn lijkt het enigszins verdedigbaar om een bepaalde proportionaliteit toe te passen op basis van het belegde vermogen in deze fondsen. Als de fondsmanager in het eerder genoemde TPT format aanlevert kan dit prima gebruikt worden om ook look-through te rapporten over de DC portefeuilles.
Al met al een uitdagend proces wat ook nog de nodige ontwikkeling zal doormaken. Doordat ITS zelf software ontwikkelt is zij in staat de noodzakelijke aanpassingen snel te implementeren en weer uit te rollen naar al haar klanten.