Sancties & Exclusions monitoring

De regelgever verwacht steeds meer aantoonbare compliance maatregelen voor het monitoren van Sancties en Uitsluitingen. ITS heeft een handig dashboard ontwikkeld waarin u uw portefeuille eenvoudig tegen de verschillende monitoringslijsten kan evalueren.
ITS kan uw beleggingsportefeuille integraal toetsen aan de hand van de door u gewenste uitsluitingen. Op basis van uw FTK-rapportage en onze uitsluitingendatabase krijgt u ieder kwartaal een signaal rapport waarbij wij u laten zien welke mandaten of fondsen beleggingen bevatten die uw aandacht verdienen. 

Inmiddels hebben wij zo'n 28 uitsluitingslijsten van verschillende financiële instellingen geanalyseerd en overzichtelijk gecategoriseerd en opgenomen in de ITS industry exclusions database. Alleen bedrijven met een LEI of ISIN worden hierin opgenomen. Ook uw uitsluitingslijst kunnen wij daar eenvoudig aan toevoegen. 
Nadat wij uw FTK-portefeuille hebben ontvangen kunnen we binnen het uur de resultaten weergeven in een overzichtelijk dashboard waartoe u toegang krijgt. Het dashboard laat alle gevonden resultaten zien en tevens kunt u iedere willekeurige uitsluitingslijst selecteren waarmee u uw persoonlijke portefeuille wilt vergelijken.

Lees ook onze laatste publicatie hierover!


ITS heeft een serie van dashboards ontwikkeld dat onder de noemer ITS PARI$ wordt aangeboden. Op basis van uw lookthrough portefeuille worden de signalen in een oogwenk berekend en online beschikbaar gesteld.  Bent u nieuwsgierig geworden hoe dit werkt bekijk dan de volgende demo of neem contact met ons op!

Bekijk de ITS PARI$ presentatie