Climate Risk monitor

ITS berekent de Principle adverse impact scores (PAIS) en de transitiegevoeligheid van de portefeuille op basis van de Climate Policy Relevant Sectors(CPRS) verdeling.
Climate Risk monitor
Met de inwerkingtreding van SFDR level 2 in 2023, introduceert de sector diverse rapportagevereisten. Centraal hierin staat de weergave van PAI scores in het PASI statement. Ook pensioenfondsen, aangeduid als Financial Market Participants, worden hierdoor geraakt. Met de verwachting van de toezichthouder dat alle ondertekenaars van het Nederlandse "IMVB-convenant" deze SFDR rapportageverplichtingen naleven, staat ITS klaar om deze PAI (Principle Adverse Impact) Indicatoren effectief te koppelen aan uw portefeuille. Het resultaat? Een toegankelijk dynamisch dashboard dat altijd online beschikbaar is.

Onze Aanpak:
ITS linkt de PAI indicatoren op LEI niveau direct aan de portefeuille. We baseren ons hierbij op het kwartaal FTK-rapport, vanwege de noodzakelijke transparantie. Na deze koppeling zijn de scores onmiddellijk inzichtelijk via ons dashboard.

Onze Belangrijkste Dashboards:
01 - Klimaatrisico-overzicht: Een samenvatting van de cruciale indicatoren;
02 - Klimaatrisico PAIS: Alle verplichte indicatoren op portefeuilleniveau;
03 - Top 25 Vervuilers: Gebaseerd op CO2-voetafdruk, energieconsumptie en watergebruik;
04 - Emissiewaardes per Sector: Zowel voor NACE als CPRS sectorverdelingen;
05 - Sociale Impact Indicatoren: Weergegeven per NACE of CPRS sectorverdeling;
06 - Geografische footprint: Een visuele weergave van impact op wereldschaal.

Reikwijdte:
We maken gebruik van een geselecteerde set van 16 verplichte indicatoren, die betrekking hebben op meer dan 2000 LEI's en 70 landen.

Laat u overtuigen en laat uw portefeuille eenmalig scannen.  Ik wil een proefscan!