Sector Nieuws

Bewaak uw uitsluitingen op basis van look-through portefeuille data.

10/03/2021

Als verantwoordelijk pensioenfonds is het belangrijk dat u zeker weet dat u ook niet op indirecte wijze belegt in ondernemingen die op uw, of nationale of internationale uitsluitingslijsten staan. U kunt zicht terdege voorbereiden op eventuele negatieve mediaexposure door uw beleggingsportefeuille, inclusief look-through, periodiek te screenen.

Uw FTK-uitvoerder verzamelt als het goed is de volledige doorkijkinformatie van alle fondsen waarin u belegt zowel voor de DB- als DC-portefeuille. Deze doorkijkinformatie is een uitstekende bron om de screening op te baseren. Hiermee voorkomt u dat u achteraf verrast wordt door een zogenaamde "bijvangst" in uw beleggingsportefeuille.

ITS verzamelt voor al haar aangesloten klanten de volledige doorkijk in alle onderliggende fondsen waarin wordt belegd en legt dit vast in een eigen securities database. Deze zogenaamde look-through informatie wordt rechtsreeks bij de fondsmanagers opgehaald zodat de noodzakelijke informatie niet tussentijds verloren gaat.

In samenwerking met ISIN2LEI worden de instrumenten in uw portefeuille voorzien van de juiste LEI en Ultimate Parent LEI code. Deze koppeling vormt een solide basis om de screening van iedere uitsluitingslijst op te baseren.

Omdat u de doorkijk van uw provider op kwartaalbasis ontvangt in de K208, K209 en K210 formulieren kunt u dit zelf eenvoudig opzetten.

Uiteraard is het ook mogelijk om de werkzaamheden door ITS te laten uitvoeren op basis van uw persoonlijke uitsluitingslijst. U krijgt dan ieder kwartaal een signaallijst op basis van de meest recente look-through gegevens.

Voor de nabije toekomst wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de Principal Adverse Impact scores (SFDR) hieraan te koppelen. Het valt of staat dan natuurlijk met de beschikbaarheid van deze data.

Wij zijn goed in het verwerken van grote hoeveelheden look-through portefeuille data en u bent goed in het bepalen waarin u wel of niet wilt beleggen. Een mooie combinatie!

Herkent u deze uitdagingen en wilt u graag meer weten hoe ITS en ISIN2LEI u hierbij kunnen ondersteunen of heeft u zelf ideeën die u met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op!

Hans Roodhorst (06-51502620)

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.

ISIN2LEI staat voor RegTech-oplossingen op basis van open source data. Een belangrijk specialisme is het verbinden van Legal Entity Identifiers (LEIs) met International Securities Identification Numbers (ISINs) voor financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Beleggingsfondsen moeten FATCA- en CRS-gegevens indienen voor 1 augustus van ieder jaar.

17/02/2021

Voor 1 augustus moeten beleggingsfondsen de FATCA en CRS-gegevens van hun participanten indienen bij de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal dan deze gegevens uitwisselen met de buitenlandse instanties.

Dit is typisch zo'n proces wat makkelijk wordt vergeten of uitgesteld. Begin je te laat met de voorbereiding dan kan je tegen de volgende problemen aanlopen:

Stuk voor stuk zaken die u zelf kunt uitvoeren maar wel de benodigde tijd kost om goed te regelen en te onderhouden.

ITS beschikt over de juiste certificaten en systemen en kan deze gegevens eenvoudig en snel voor uw aanleveren. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat u de datatemplate invult met de noodzakelijke gegevens over uw fonds en participanten. ITS zorgt dan voor het juiste format en de aanlevering bij de belastingdienst. Ook wordt u actief op de hoogte gehouden van de status van de indiening.

ITS biedt een praktische oplossing die met name ook bereikbaar is voor de kleinere fondsen.

Op uw verzoek kunnen wij dit ook combineren met de renseigneringsverplichting uit hoofde van de VIA (Voor Ingevulde Aangifte) voor al uw Nederlandse participanten. De gecombineerde aanlevering moet echter al voor 1 februari van ieder jaar plaatsvinden en vergt een strikte planning.

Wij denken dat dit een goed moment is om na te gaan of u klaar bent voor dit proces en of alle benodigde participant gegevens aanwezig zijn? Vergeet dit vooral niet tijdig te doen want de belastingdienst gaat strenger toezien op de tijdigheid van de indiening.

Herkent u deze uitdagingen en wilt u graag meer weten hoe ITS u hierbij kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op! Ook de indiening in Luxemburg behoort tot de mogelijkheden!

Hans Roodhorst (06-51502620)

ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen.
ITS selecteert het XBRL managementsysteem van Secondfloor

12/10/2020

Per 1 oktober 2020 wordt SecondFloor de provider van ons XBRL Managementsysteem voor alle activiteiten van Institutional Trust Services.

Institutional Trust Services richt zich op institutionele partijen die hun beleggingsadministratie of onderdelen daarvan willen uitbesteden. De dienstverlening wordt zorgvuldig afgestemd op de eisen en wensen van de opdrachtgever.
Kerntaken zijn onder meer de periodieke rapportages FTK, MER en Solvency II.

ITS zal SecondFloor's XBRL Management-service gebruiken voor dit proces ter ondersteuning van klanten zoals pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeringsorganisaties.

SecondFloor, een internationale software-organisatie die gespecialiseerd is in regelgevingsrapportage, richt zich op Solvency II, IFRS 17, IORP II en FTK + MER, beide volledig bediend in de cloud en volledig op maat gemaakt op locatie. Ze maken deel uit van het hoofdkantoor van Cleversoft in Duitsland.

Volgens de heer Erwin van Dixhoorn, directeur van SecondFloor, is de fit tussen de software en de opzet van ITS perfect. Het systeem is gebruiksvriendelijk en zeer configureerbaar zodat het alle verschillende klanten van ITS kan weerspiegelen en helpen. Het systeem wordt ook gebruikt in de captive management-markt en helpt op een zeer economische manier bij de volledige rapportering voor Solvency II en IFRS 17.

Volgens dhr. Quintin van Wijk, directeur van ITS, bespaart het systeem hem een aanzienlijke hoeveelheid tijd bij het valideren en distribueren van regelgevingsrapportagepakketten dankzij de veilige, gebruiksvriendelijke en hoge nauwkeurigheid van de software. Het helpt ITS op een zeer gemakkelijke manier bij het organiseren en bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening aan haar huidige en toekomstige klanten.

Wilt u meer weten welke voordelen dit ook voor uw rapportage kan bieden neem dan contact op met ons zodat wij met u kunnen meedenken!

Hans Roodhorst (06-51502620) of Quintin van Wijk (06-14312117)
Ervaringen implementatie FTK 2020 deel 2

04/06/2020

Het 1e kwartaal zit erop. Alle FTK-rapportages voor 26 pensioenfondsportefeuilles en 80 beleggingsfondsen zijn ingediend inclusief de nieuwe FTK-verslagstaten K208, K209 en K210.

Zoals eerder aangegeven is de taxonomie die DNB heeft opgesteld voor de nieuwe staten nog niet uitgekristalliseerd. Met name als je veel look-through data verwerkt voor meerdere fondsbeheerders, (voor ITS zijn dit zo'n 150 unieke look-through's), loop je al snel tegen het afwijkend gebruik van definities aan. Een aantal kenmerkende zijn:

Het zijn gelukkig geen grote omissies maar werken wel verstorend in een geautomatiseerd proces. Het is dus zaak dat zowel toezichthouders als fondsmanagers bij de ontwikkeling van nieuwe rapportages zich beter conformeren aan de industrie practice om een probleemloze verwerking van grote hoeveelheden data te waarborgen.

Een tweede opvallend punt is de doorkijk op DC-portefeuilles. Dat is in de nieuwe FTK-rapportage voor de 1e keer verplicht. Door de grote diversiteit van fondsen in DC-regelingen is het leveren van doorkijk ineens een enorme uitdaging geworden. Het viel op dat met name voor DC-fondsen de look-through aanleveringen nog beperkt zijn. Hier is nog een flinke slag te maken door de DC-aanbieders.

Bij de indiening van de staten is ook gebleken dat XBRL-tool-providers een verschil in aanpak hebben. Er zijn meerdere providers die hun diensten aanbieden om de FTK-staten te vertalen naar XBRL maar die gebruiken niet allemaal dezelfde definities en dezelfde logica. Doordat ITS een grote groep van fondsen bedient komen die verschillen direct naar voren bij het indieningsproces. Sommige providers passen nm. zelf ingebouwde logica toe waardoor "kleine" opmaak foutjes worden gladgestreken waar anderen een 1 op 1 doorlevering nastreven. Iets om rekening mee te houden!

Als laatste zien wij ook dat Fondsmanagers naast de "gebruikelijke" TPT's ook K208-K210 doorkijk templates leveren voor hun Fondsen. Dit om een betere toegang te krijgen tot de Nederlandse pensioenfonds industrie. Een slimme manier om je fonds "nog aantrekkelijker" te maken voor pensioenfondsen. ITS ondersteunt deze ontwikkeling en levert op dit moment voor zo'n 85 verschillende fondsen de FTK-templates inclusief de look-through templates K208-K210. Ook buitenlandse fondsmanagers zien dit als een kans om hun fonds nog aantrekkelijker te maken voor hun pensioenfondsklanten.

Al met al een uitdagend proces wat ook nog de nodige ontwikkeling vergt. Doordat ITS zelf software ontwikkelt is zij in staat de noodzakelijke aanpassingen snel te implementeren en weer uit te rollen naar al haar klanten.

Herkent u deze uitdaging en heeft u hulp nodig bij het opstellen van genoemde rapportages (FTK of TPT) als pensioenfonds, fondsbeheerder of wellicht ook als DC-aanbieder?

Neemt u dan contact op met Hans Roodhorst (06-51502620) of Quintin van Wijk (06-14312117) zodat wij met u kunnen meedenken!
ITS (ITS of Institutional Trust Services) is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Voor bestaande klanten van ITS is de transitie van oud naar nieuw al beproefd en ITS kan ook u helpen de noodzakelijke veranderingen te realiseren en uw organisatie te ontlasten.
Ervaringen implementatie FTK 2020

22/04/2020

Wij zitten voor onze pensioenfondsklanten volop in de implementatie van de nieuwe FTK verslagstaten K208, K209 en K210. Met ingang van het 1e kwartaal 2020 dient een volledige look-through van de beleggingsportefeuilles te worden gepresenteerd. Dit geldt zowel voor de DB regeling (risico fonds) maar ook DC regelingen (risico deelnemer) en deze laatste component is volledig nieuw. Dit betekent dat voor ieder fonds in de beleggingsportefeuille een volledige doorkijk (look-through) naar instrumenten moet worden getoond, inclusief de nodige details. Om dit te kunnen realiseren, is met alle betrokken partijen (depotbanken en vermogensbeheerders) een aanzienlijke informatiestroom op gang gebracht, om de aanvullende informatie gestructureerd te kunnen verzamelen. ITS heeft de nieuwe templates toegevoegd aan haar bestaande rapportage proces en levert op dit moment de 1e rapportages uit aan haar klanten.

Een en ander heeft best wat inspanning gekost omdat het een grote hoeveelheid gedetailleerde data betreft. Met partijen is hier intensief overleg over gepleegd en zijn werkafspraken gemaakt. Het verwerkingsproces is tevens verregaand geautomatiseerd zodat alle rapportages op een gecontroleerde en snelle manier geleverd kunnen worden.

Hierbij onze 1e ervaringen met betrekking tot dit nieuwe proces;

Al met al een uitdagend proces wat ook nog de nodige ontwikkeling zal doormaken. Doordat ITS zelf software ontwikkelt is zij in staat de noodzakelijke aanpassingen snel te implementeren en weer uit te rollen naar al haar klanten.
DNB e-line verdwijnt

17/09/2019

Met ingang van het 4e kwartaal 2019 verdwijnt het DNB rapportageportaal e-Line voor AIFMD rapportages. In de eerste plaats zal de rapportage via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) met bijbehorende inlogsysteem eHerkenning ingediend moeten worden. De ESMA beheerdersrapportage (AIFM) en de fondsenrapportage (AIFMD) migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal. Daarnaast zal het XML formaat wat overeenkomt met de standaard van ESMA van kracht worden.

ITS is al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties voor Nederlandse en buitenlandse vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Voor bestaande klanten van ITS is de transitie van oud naar nieuw reeds beproefd en ITS kan ook u helpen de noodzakelijke veranderingen te realiseren en uw organisatie te ontlasten.

ITS heeft de front-end solution (Annex IV) van Matterhorn ( www.matterhorn-rs.com ) volledig in haar proces geïntegreerd. Hiermee is gewaarborgd dat AIFMD rapportages voldoen aan de laatste vereisten van lokale toezichthouder(s). Kennis en kunde van Matterhorn t.a.v. AIFMD rapportages in diverse regio's is daarmee gekoppeld aan de processing power van ITS. Het totale proces is tevens volledig ISAE3402 gecertificeerd.
FTK2020

23/08/2019

De DNB heeft recentelijk het FTK taxonomie 2020 gepubliceerd. Met ingang van het 1e kwartaal 2020 wordt de FTK rapportage uitgebreid met een aantal extra formulieren. Deze formulieren zijn bedoeld om detailinformatie op te vragen van discretionaire mandaten, maar tevens van look-through. Naast dat look-through moet worden toegepast, moet de volledige look-through dus ook door pensioenfondsen worden gerapporteerd. Kortom, volledige transparantie, inclusief speciale aandacht voor derivaten met bijvoorbeeld informatie over tegenpartijen.

Consequentie is dat informatiestromen van depotbank, asset managers en fondsbeheerders getoetst moeten worden. Is de informatievoorziening wel compleet? Omdat de look-through informatievoorziening veelal geregeld is middels een NDA zal ook die beoordeeld moeten worden. Immers straks zal detailinformatie van een beleggingsfonds 1:1 aan de toezichthouder worden gerapporteerd en de vraag is of dit volgens bestaande NDA's is toegestaan.
AIFMD Rapportage

15/07/2019

Op dit moment zijn fondsbeheerders en administrateurs wederom bezig de Q2 AIFMD rapportage voor de toezichthouder samen te stellen. Beheerders staan voor de uitdaging om per fonds ruim 300, deels verplichte, velden in te vullen in e-Line. Naast fondskenmerken, wordt gevraagd om tevens belangrijke financiële gegevens en performance en risico kengetallen m.b.t. de beleggingsportefeuille aan te leveren. Kortom informatie over het afgelopen kwartaal moet vanuit verschillende invalshoeken worden verzameld en verwerkt. Zonder structurele oplossing is dat een tijdrovend proces.

Het is mogelijk om het opstellen van een AIFMD rapportage als een "STP" proces in te richten. Middels een interface met de depotbank en standaardisatie van eventuele overige informatiestromen vanuit de fondsbeheerder kan de rapportage gestructureerd en in een beperkte tijd worden opgesteld. Door vergaande standaardisatie en automatisering kunnen voor één beheerder meerdere fondsrapportages tegelijkertijd worden samengesteld.

Het rapportageportaal e-Line DNB gaat verdwijnen en wordt vervangen door het Digitaal Loket Rapportages. De ESMA Beheerdersrapportage AIFM en de fondsenrapportage migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal. Dankzij onze geautomatiseerde oplossing zijn wij reeds voorbereid op deze nieuwe wijze van rapporteren.
ITS FTK "cockpit" rapportage

05/07/2019

ITS stelt voor diverse pensioenfondsen de verplichte (kwartaal) FTK rapportage op. Naast de zogenaamde K-staten worden specificaties geleverd, die ook door de actuaris gebruikt kunnen worden (voor analysedoeleinden of bijvoorbeeld de berekening van de VEV). Middels de FTK rapportage legt het pensioenfonds verantwoording af aan de toezichthouder over het uitgevoerde beleid en deze rapportage hoort dan ook thuis op de agenda van het pensioenfondsbestuur. Een veel gehoorde opmerking is echter dat de rapportage moeilijk is te lezen, dat de portefeuille niet conform de DNB classificatie methodiek wordt gemanaged en bovenal dat data niet wordt herkend. Dit komt deels door het format en de specifieke richtlijnen t.a.v. classificaties, maar zeker ook door de vereiste verwerking van look-through op beleggingsfondsen. Als gevolg van look-through kan een gedeelte van een mandaat (bijvoorbeeld een aandelenmandaat) in FTK op een andere asset class worden gerapporteerd (bijvoorbeeld doordat er eveneens vastgoed in dit fonds zit, of zelfs cash die volgens de richtlijnen van de DNB gerapporteerd moet worden als onderdeel van vastrentende waarden).

Om de zienswijze van de DNB te kunnen volgen en eventuele inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden, hebben wij voor bestuurders een "cockpit rapportage" ontwikkeld die een aantal zaken overzichtelijk in kaart brengt. Deze rapportage gebruiken wij als rapporteur op het moment dat wij starten met een nieuwe klant en er een vergelijk moet worden gemaakt tussen de rapportage van de oude rapporteur en de nieuwe. A.d.h.v. deze cockpit rapportage kunnen afwijkingen worden geanalyseerd en gerapporteerd.

Deze cockpit rapportage wordt als onderdeel van de FTK rapportage opgeleverd. Deze rapportage bestaat uit een drietal onderdelen: 1) "Samenvatting"; 2) "Risico per mandaat" en 3) "FTK per mandaat".

In de "Samenvatting" wordt in de eerste plaats op key ratio's een vergelijk gemaakt tussen een aantal kwartalen. Hiermee is in één oogopslag te zien, waar belangrijke mutaties hebben plaatsgevonden. Zo wordt bijvoorbeeld de mutatie in de waarde van de activa en passiva (en de dekkingsgraad) en de ontwikkeling in de schokwaarde van diverse risico's getoond. Materiële wijzigingen worden daarnaast tekstueel toegelicht.

In de onderdelen "Risico per mandaat" en "FTK per mandaat" wordt de FTK rapportage transparant gemaakt tot op mandaatniveau. Hier wordt de koppeling gemaakt tussen het mandaat en de wijze waarop de onderliggende beleggingen in de FTK rapportage zijn verwerkt. Door de indeling per mandaat en het vergelijk tussen kwartalen is het eveneens mogelijk om te analyseren waar belangrijke mutaties hebben plaatsgevonden, of waar de oorzaak ligt voor de stijging/daling van een risicocomponent.
Update ESMA Q&A AIFMD rapportage (4 juni 2019)

05/06/2019

ESMA heeft 4 juni een update gepupliceerd van de "Q&A on the Application of the AIFMD".
ITS volgt de aanwijzingen van ESMA om de AIF(M) rapportages die ITS voor vermogensbeheerders opstelt, te laten aansluiten op de regels en richtlijnen van de toezichthouder.